Paneldebatt i Almedalen

news

Vår vd Lars Schenatz deltog i panelen på SvD:s scen i Almedalen och diskuterade hälso- och sjukvårdens omöjliga uppdrag. På vilket sätt kan industrin skapa fler friska år och genom sina innovationer vara med och lösa en del av hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar?

Se hela paneldebatten här.


Maria Cederfont , Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797
E-post: maria.cederfont@tamro.com