Mats Johnson
Logistikchef

Kontaktinformation

Startår: 2007

”Vi ska driva och leda utvecklingen inom läkemedelslogistik i Sverige på bästa möjliga sätt. Det är en samhällsnyttig verksamhet, vilket föder ett extra engagemang hos alla oss som arbetar här oavsett vad man jobbar med.”