Mikael Brammesjö
Varuförsörjningschef

Kontaktinformation

Startår: 2013

”Som logistiker på Tamro har jag världens bästa jobb. Vi är innovativa och söker hela tiden den bästa logistiken. Vårt uppdrag är livsviktigt och man känner att man tillför något viktigt i läkemedelskedjan. Det värdesätter jag.”