Informera och optimera

Digitala tjänster

Digitala tjänster pillicon crossicon

Våra digitala tjänster ger dig en direkt inblick i vår värld på Tamro. Du ser när dina varor anländer till oss, vilka varor du har på lager och till vilket värde samt om det finns några restorder. Likaså får du besked om hur försäljningen går och hur nyckeltalen ser ut.

En del information får du i realtid. Det ger dig en tydlig bild över viktiga data och möjlighet att fatta snabba beslut om så krävs. Annan information tar du del av genom analyser och rapporter. Du är själv med och bestämmer utformningen och väljer när och till vem siffrorna ska gå ut. I våra digitala tjänster ingår också registervård.

Flera hundra personer använder våra digitala tjänster dagligen. Det ställer höga krav på oss att ständigt leverera på toppnivå, och ger oss goda möjligheter till återkoppling om hur vi ska ta nästa steg. 

Tillbaka till toppenTillbaka

Registervård

Registervård pillicon

TWM (Tamro Web Maintenance) är ett registervårdsprogram för att underhålla information om produkter, distrikt, kunder och budget. De tillägg och uppdateringar du gör i TWM slår igenom i TWA och TWR

Tillbaka till toppenTillbaka

Administrativt stöd

Administrativt stöd pillicon

Det finns många regler på nationell och internationell nivå för att hantera, distribuera och destruera läkemedel. Om du handlar över landsgränserna inom EU måste du till exempel skicka en intrastatredovisning till Statistiska centralbyrån. Sådant kan vi hjälpa dig med.

Ett annat område som drar administrativ tid är att ladda upp frisläppningscertifikat som visar att dina läkemedel är godkända för försäljning inom EU. Likaså att ta hand om import- och expertlicenser när du skickar narkotikaklassade varor mellan länder. Även här kan Tamro avlasta din organisation. Vi har alla tillstånd som krävs för att redovisa narkotika till Läkemedelsverket.

Du måste också rapportera in mängden förpackningsmaterial du använder till FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) och SGÅ (Svensk GlasÅtervinning). Överlåt jobbet till oss, som ändå är nära dina varor, så minskar du mängden arbete internt.

Tillbaka till toppenTillbaka