Träningsfreak som gillar siffergympa

Emelie Bjerke

Redovisningscontroller

Uthållighet är en god egenskap om man tränar mycket eller om man arbetar med redovisning och budget. Emelie Bjerke gör bådadera. På dagarna jobbar hon i ett team om fem personer på Tamro i Göteborg med att få rätsida på alla siffror, som i nästa led ska rapporteras till det tyska moderbolaget PHOENIX. Sedan väljer hon bort bussen hem till förmån för en löprunda – allt för att ta vara på den tid som finns att hålla sig i form.

Jag är en strukturerad person som gillar att analysera siffror och utfall. Innan jag började på Tamro så jobbade jag som revisor. Det gav en bred kunskap att granska många olika företag och jag utvecklade en god känsla för om ett utfall är rimligt. På Tamro är jag bland annat involverad i månadsbokslut och analyserar delar av verksamheten samt planerar budget och prognos.

En sak som utmärker Tamro är alla rutinbeskrivningar som är väldigt detaljerade och genomarbetade. Det underlättade mycket för mig när jag var ny på jobbet. Sedan är det förstås viktigt att allt går rätt till. Tamro arbetar med en funktion som är viktig för samhället. Vi ser till att människor får tillgång till medicin så att de kan ha en väl fungerande vardag – och för vissa handlar det om att klara livhanken. Vår tjänst är inte som vanliga tjänster, den är något mer.