Målar upp nya flöden för Tamro

Magnus Richardsson

Tjänste- och logistikutvecklare

Tamro har tre huvudprocesser: Skaffa varor, sköta lager och skicka varor. Varje process är noga beskriven och det sker ständiga kontroller, men allt går att göra bättre och ibland kräver kunderna speciallösningar. Magnus Richardsson, tjänste- och logistikutvecklare på Tamro, fångar upp alla förslag till förbättringar, värderar dem tillsammans med sina kolleger samt är med och genomför de förslag som klubbas igenom.

Jag har under åren skaffat mig en bred erfarenhet inom Tamro, till exempel inom affärsinformation och som koordinator för en av våra huvudprocesser. Numera arbetar jag som tjänste- och logistikutvecklare. Det är en roll som går ut på att jag tar hand om önskemål från kunder och kollegor till förbättringar och förändringar av Tamros processflöden.

 

En viktig del av mitt jobb är att möta människor externt och internt. I ett första skede för att diskutera om det är rimligt att genomföra ett förslag. I nästa skede, om vi väljer att gå vidare, för att driva på genomförandet och säkra att alla deltagare har samma målbild. Längs vägen dyker det alltid upp utmaningar och då gäller det att inte tappa fokus på det som ska bli slutresultatet.

Det jag gillar med Tamro är att det är ett stabilt och bra företag. Ibland tror jag att vi uppfattas som något trögrörliga, men man får inte glömma att vi hanterar läkemedel. Tamro sätter ett enormt värde på att allt ska gå rätt till. När vi genomför en förändring så gör vi det därför noggrant så att alla aktörer från läkemedelsproducent till patient ska kunna känna sig trygga.