Driver projekt inom IT över gränserna

Maria Lundman

IT-projektledare

Det mesta inom Tamro har en koppling till IT. Det gäller förstås varornas flöde hela vägen från inleverans till utleverans, men också områden som kvalitet och kommunikation. Maria Lundman är IT-projektledare på Tamro i Göteborg och arbetar med uppgifter som involverar såväl de svenska logistikenheterna som det tyska moderbolaget PHOENIX. Jobbet sker i nära samarbete med kollegerna på IT-avdelningen.

Det finns alltid förbättringar att göra när man jobbar med IT. Helst vill man ju arbeta förebyggande, och det gör Tamro. Allt underhåll är planlagt och även små detaljer lyfts fram för att undvika att fel upprepar sig. Det gör att jag har ett stort förtroende för Tamro som företag. Hela organisationen är också införstådd med att IT är centralt för verksamheten – det tycker jag är fascinerande.

Jag träffar många människor i mitt jobb och får ständigt lära mig nya saker. Det är utvecklande för mig som person och jag får nytta av min förmåga att se till helheten. En annan bonus är att Tamro arbetar med något samhällsnyttigt. Etik och moral står högt i kurs och man känner sig faktiskt lite extra stolt över att jobba på ett företag som Tamro.