Spännande resa med kvalitet som följeslagare

Sara Paulsson

Sakkunnig inom läkemedelsdistribution

Sara Paulsson utbildade sig till farmaceut, tog jobb på sjukhusapotek, fortsatte inom försvarets läkemedelshantering hemma i Sverige och i Kosovo, flyttade till Island för att återigen arbeta som farmaceut, blev sjuk på semester i Karibien och jobbade kvar en tid på ett lokalt sjukhusapotek för att slutligen landa på Tamro i Göteborg som sakkunnig inom läkemedelsdistribution. Gemensam nämnare? Att varje patient ska kunna lita på sitt läkemedel.

Mitt jobb på Tamro handlar om att säkerställa att de läkemedelsprodukter vi hanterar inte tar skada. Det gör att patienterna får preparat som fyller sin funktion och att våra uppdragsgivare läkemedelsbolagen kan känna sig trygga. Vi följer ett tufft regelverk och ställer höga krav på oss själva att hålla en hög kvalitet hela vägen.

Som sakkunnig inom läkemedelsdistribution är jag ansvarig för en rad kvalitetsfrågor, till exempel inom plock, förvaring, leverans och avvikelseuppföljning. Ytterst handlar det om att inte äventyra den kvalitetsnivå ett läkemedel har från fabrik. Det är ett omväxlande jobb där jag får möta många trevliga och duktiga människor i min vardag. För mig är det också viktigt att Tamro är ett stabilt företag med ett uttalat mål att vara kvalitetsledande.