Kvalitet och hållbarhet.

Trygghet för hela ekosystemet.

Vår hållbarhetsrapport

Varje år publicerar vi på Tamro en hållbarhetsrapport där du kan läsa om att vi tar vårt miljöansvar och hur vi gör för att bidra till ett hållbart samhälle. Där kan du bland annat läsa att:

 • Vi mäter våra fordons bränsleförbrukning och strävar efter att köra med förnybart bränsle så ofta det går.
 • 90 % av vårt egna avfall går till återvinning eller förbränning för energiåtervinning. 
 • Vi arbetar ständigt med vårt engagemang för energieffektivitet och förbättrade klimatåtgärder.
 • Våra transporter sker med lastbil istället för flyg och förstaval för tjänsteresor är tåg. 

 Läs hela Hållbarhetsrapport 2023/24 från Tamro
• Läs hela Sustainability Report 2022/23 från PHOENIX Group

Vid eventuella frågor om Tamros Hållbarhetsrapport  eller andra frågor kopplat till Tamros hållbarhetsarbete, använd med fördel följande adress:

sustainability@tamro.com

Vår miljöpolicy

Tamro bidrar till hälsa genom en trygg försörjning av läkemedel, hälsoprodukter och relaterade tjänster på ett ansvarfullt, proaktivt och respektfullt sätt.

Miljöarbetet ska vara en naturlig del i vårt dagliga arbete genom att:

 • Öka företagets kunskaper och medarbetarnas förståelse för vårt hållbarhetsarbete.
 • Ta hänsyn till miljöaspekterna i alla våra processer, tjänster och förbättringsarbeten.
 • Följa gällande lagar och förordningar avseende miljö.


Tamro ska minska negativ miljöpåverkan från verksamheten genom att:

 • Samverka med och ställa krav på våra transportörer för logistiklösningar som ger ett minskat koldioxidavtryck.
 • Aktivt söka effektiva metoder för en lägre energiförbrukning.
 • Källsortera vårt avfall för att möjliggöra så mycket återanvändning och återvinning som möjligt. 
Läs mer Visa mindre

Kvalitetssäkring & kunskap

Vårt uppdrag ställer höga krav på kvalitet, säkerhet, effektivitet och beredskap. Alla delar är lika viktiga för att säkerställa läkemedelsförsörjningen till patienter, i alla lägen. De varor vi hanterar kan vara känsliga vid lagring och transport. För att bibehålla produktens kvalitet kan de tex behöva gå via obruten kylkedja. Vår verksamhet kvalitetsgranskas regelbundet av våra kunder, Läkemedelsverket och genom egeninspektioner. Vi arbetar med ständig förbättring för att driva vår verksamhet framåt.


Vi erbjuder även våra kunder att medverka i ett kvalitetsnätverk med deltagare från både läkemedelsindustrin och apotek. Nätverket träffas ett par gånger om året för att utbyta erfarenheter. Du kan även kontakta våra kvalitetsexperter och rådfråga i mer specifika frågor inom GDP (Good Distribution Practice). På uppdrag av Läkemedelsakademin medverkar Tamro även i utbildningsinsatser för att främja branschen, som exempelvis ”GDP i praktiken”.

Vår kvalitetspolicy

Tamro bidrar till hälsa genom en trygg försörjning av läkemedel, hälsoprodukter och relaterade tjänster på ett ansvarsfullt, proaktivt och respektfullt sätt:

 • I samverkan skapar vi tjänster som motsvarar kundens förväntningar.
 • Genom kompetensutveckling och målstyrning stärker vi vårt kvalitetsarbete, våra medarbetare och deras engagemang.
 • Vi värderar, förbättrar och utvecklar våra processer och vårt ledningssystem kontinuerligt.
 • Vi följer de regelverk och myndighetskrav som vår verksamhet omfattas av.
Läs mer Visa mindre

Tillstånd och certifieringar

På Tamro följer vi relevanta regelverk, GDP (Good Distribution Practice) och GMP (Good Manufacturing Practice) och uppfyller standardkraven i ISO avseende Kvalitet- och miljöledningssystem. Inom koncernen PHOENIX finns även krav på efterlevnadsprogram inom antikorruption, konkurrens och uppförande. 

Här kan du ta del av aktuella tillstånd och certifieringar. De spelar en avgörande roll i vår verksamhet. 

 

Kungens Kurva:

Göteborg:

Umeå:

Eskilstuna:

Orrekulla:

ISO certifikat:

 

Läs mer Visa mindre

Indragning av läkemedel

Ibland kan det bli nödvändigt att dra tillbaka ett läkemedel från marknaden. ARI (Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar) har tagit fram nationella riktlinjer för att hantera indragningar. Tamro följer dessa riktlinjer och kan hjälpa till med både skarpa och simulerade indragningar.

Kontakta oss gärna för råd. Mer information rörande indragningar finns på Röda Webben, Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och Läkemedelsverket.

Vid indragning:

 • Under kontorstid kontakta din ordinarie varuförsörjare på telefon 031-767 75 00
 • Skicka indragningsskrivelsen via mail till info.varuforsorjarna@tamro.com 
 • Utanför ordinarie kontorstid kontakta Tamros jour för indragningar via Falck Läkarbilar på telefon 040-22 35 38

Säkerhetsdatablad

Behöver du säkerhetsdatablad till någon av de produkter som du köper från Tamro? Då kan du enkelt få tillgång till det i PDF-format precis när du behöver det.

Här kan du ladda ner aktuell information.

Tamros ägare PHOENIX group har erhållit EcoVadis-betyg för 2022

EcoVadis är en av världens största leverantörer av hållbarhetsbetyg som täcker ett brett spektrum av icke-finansiella förvaltningssystem inklusive miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter samt etisk och hållbar upphandling. 

Betyget för Phoenix koncernen är en bronsmedalj för 2022.