Nyheter.

Det senaste från Tamro.

Resultatet av NFE:s arbete inom egenmonitorering

Vi fortsätter fokusera på värdet av egenmonitorering inom cancervård – och vikten av nya sätt att samarbeta på. Snart kommer ni kunna läsa den rapport som Nätverket för egenmonitorering har tagit fram tillsammans med patientföreningar, regioner och andra intressenter. Rapporten pekar på sju förslag på aktiviteter för att stimulera implementeringen av egenmonitorering för cancerpatienter.

Läs mer

Hur skapar vi samverkan över branschgränserna?

I arbetet med Nätverket för egenmonitorering (NFE) har Tamro haft rollen som intermediär. Det betyder att vi både har varit initiativtagare och motor under resans gång. Så vad har då möjliggjort samverkan i det här nätverket?

Läs mer