Årets hållbarhetsrapport

Årets hållbarhetsrapport är nu här. Läs mer om vad vi på Tamro gör för att bidra till ett hållbart samhälle.

I hållbarhetsrapporten kan du läsa om vårt miljömässiga ansvarstagande. Där, bland annat, inkluderat vår miljöpolicy, miljömål och vad vi gör för att miljöanpassa våra transporter. 

Men minst lika viktigt är vårt sociala ansvarstagande. Våra medarbetare utgör vår viktigaste tillgång och har en stor strategisk betydelse för vår affärsverksamhet. Där av är det viktigt för oss att säkerställa en hälsofrämjande och säker arbetsplats. I rapporten delar vi med oss av vårt arbete för att uppnå detta.

Ta del av ovan, och mycket mer, i årets hållbarhetsrapport här. 

Anders Bersten
tf. Kommunikations- och PR-chef
Telefon: +46 761 28 67 97