Hjälpa de behövande

Förutsättningarna för Tamros anställda förändrades från en vecka till en annan när pandemin kom till Sverige. Mohammed Dallachi, som arbetar på Logistikapoteket, berättar vad som har gjort honom stolt och nöjd under de senaste månaderna.

Under den här hösten vill vi på Tamro uppmärksamma de utmaningar som Covid-19 har ställt oss inför – och de lösningar, strategier och samarbeten som har tagit oss framåt. Först ut är medarbetarnas perspektiv, där vi vill lyfta alla fantastiska medarbetare som har gjort det möjligt. Se filmen och läs mer här: www.tamroperspektiv.se

Maria Cederfont
Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797