Nytt samarbete skapar nya möjligheter

Häng på. Häng med. Med den devisen lanserade vi nyligen vår nya digitala plattform med löfte om en plattform i ständig utveckling. Vi har kundunik statistik i vår digitala plattform och i samarbete med Bonnier Pharma Insights, som bistår med marknadsdata samt analysunderlag kan vi ge en unik insikt till våra kunder.

”Samarbetet öppnar för nya möjligheter att skapa insikter och beslutsunderlag, till exempel vilket nordiskt land bör man allokera sina produkter framför allt inom det generiska utbytet för maximal vinst”, enligt Uno Sjöström, vd på Bonnier Pharma Insights.

”Vi lever i en värld där tillgång till precis information på överskådlig nivå blir en allt viktigare konkurrensfördel”, säger Lars Schenatz, vd för Tamro. ”Bonnier Pharma Insights är specialister på att fånga upp och förädla väsentliga data ur både offentliga källor så väl som försäljningsdata från E-Hälsomyndigheten. I kombination med Tamros specifika logistikkompetens och digitala plattform ger vi tillsammans kunderna chansen till ett värdefullt försprång.”  

Lyft ditt företag till nästa nivå genom vår nya digitala plattform. Hör av dig till din närmaste kontaktperson på Tamro eller kontakta oss på 031-767 75 00 eller kontakt@tamro.com.