Orderproblem hos Kronans Apotek orsakar störningar

Igår skickade Tamro ett brev till berörda myndigheter och till branschföreningarna Lif, FGL, Läkemedelshandlarna, Apoteksföreningen och SOAF med anledning av Kronans Apoteks orderproblem. Dessa orderproblem, som Kronans Apotek har haft under stora delar av 2024, nådde i måndags en nivå som riskerar att resultera i tillgänglighetsproblem och potentiella brister både i vården och inom PV-systemet. Tamro ser mycket allvarligt på situationen och effekterna kommer att drabba ett flertal av våra kunder på olika sätt.

Vid orderläggningen i början av juni har Kronans Apoteks ordersystem felaktigt beställt avsevärt högre volymer än vad deras apotek har behov av. De felaktiga och överskjutande volymerna för denna enda beställningsdag utgör ett helt års returvolymer – trots att vi genom mycket snabba åtgärder lyckades stoppa en betydande del av Kronans beställning. Dessutom kunde vi under gårdagen åtgärda en stor del av de potentiella brister som orsakades av felbeställningen. Vi kan också notera att tidigare felaktiga beställningar från Kronans Apotek redan har orsakat ett betydligt högre returflöde under 2024. Tamro har ingen möjlighet att hantera ett så stort extra returflöde, och lider fortfarande av hanteringen av tidigare returflöden orsakade av Kronans orderproblem.

I brevet föreslår vi att TLV och regioner inte utdömer viten under juni mot bakgrund av att de brister som sannolikt kommer att uppstå inte är orsakade av läkemedelsbolagen. Vi framför också att vi inte anser att returlagstiftningen är tillämplig i denna typ av situationer. I nuläget har vi systemmässigt blockerat returmöjligheten för Kronans apotek (för felbeställning), eftersom returer av de volymer som felaktigt har beställts helt skulle blockera vår ordinarie returhantering.

Situationen är mycket bekymmersam eftersom läkemedelsbolagen samtidigt är i behov av de volymer som just nu ligger låsta hos Kronans apotek. Tamro har ingen enkel lösning på situationen, och vi kommer under den närmaste tiden diskutera frågan med våra kunder. Vi behöver gemensamt hitta den bästa vägen framåt för att minimera risken för brister, onödig hantering och destruktion.

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09