Tamro samarbetar med LBC Frakt för grönare transporter

Läkemedelsdistributören Tamro har under många år haft ett tydligt fokus på miljön och hur man som distributör kan minska miljöpåverkan. Tidigare i år berättade vi om testet av Volvo Lastvagnars eldrivna lastbil för innerstadsmiljö och nu tar vi ytterligare ett steg i ett samarbete med LBC Frakt.

I början av oktober startade vi tillsammans med LBC Frakt det första steget mot mer miljövänliga apotekstransporter. Det innebär att vi nu använder vad som kallas ”diesel med 70 procents reduktion”. Denna typ av bränsle ger ca 0,98 kilo CO2 utsläpp per liter.

- Detta skulle minska våra koldioxidutsläpp med 6 ton per månad eller 72 ton per år! Det motsvarar ungefär utsläppen från 25 personbilar/år, säger Andreas Olausson, Transportchef på Tamro.

De bilar som numera går på denna typ av diesel är alla bilar som går som distributionsbilar med leveranser till samtliga apotek i Värmland med utgångspunkt LBC:s central i Karlstad.

Nästa steg
Under november månad tar vi ytterligare ett steg tillsammans med LBC och börjar då även leverera med en gasbil som körs på biogas. Det i sin tur kommer ge ytterligare 103 ton/år i minskat utsläpp.

- Att köra på biogas ger ca 0,27 kilo utsläpp per liter, att jämföras med 2,69 kilo per liter om man kör på vanlig diesel. När allt är genomfört har vi tillsammans med LBC Frakt minskat utsläppen motsvarande 60 personbilar/år, säger Andreas Olausson.

Andra satsningar
- På Tamro har vi under många års tid arbetat aktivt med miljöarbetet och att sänka vårt Koldioxidutsläpp, vi använder oss av förnybart bränsle i våra Apotekstransporter. Utöver det har vi bland annat 100 procent förnyelsebar el i våra anläggningar och vi använder också miljövänlig belysning, säger Lars Schenatz, VD på Tamro.

- Det är viktigt att ha samarbetspartner som har samma fokus och i LBC Frakt har vi en partner med fokus på att tillsammans arbeta för en bättre miljö, avslutar Lars Schenatz.

För mer information, kontakta: 

Tamro AB
Anders Bersten
tf. Kommunikations- och PR-chef
anders.bersten@tamro.com
+46 761 28 67 97

LBC Frakt
Henrik Gustavsson
Chef Logistik
henrik.gustavsson@lbcfrakt.com

Anders Bersten
tf. Kommunikations- och PR-chef
Telefon: +46 761 28 67 97