Om oss.

Lär känna Tamro.

Med ett ofärgat perspektiv

Vi äger inte några apotek – eller några läkemedel för den delen. Det vi däremot har är 100 års erfarenhet av att arbeta med allas bästa för ögonen. Av att se till att läkemedel, hälsoartiklar och sjukvårdsprodukter når fram dit och när de ska.

Vårt fokus ligger på att underlätta vardagen för myndigheter, läkemedelstillverkare, apotek, sjukhus, konsumenter och patienter. Vår roll som oberoende bidrar till att skapa en både säker och jämlik tillgång till läkemedel, över hela Sverige. Något som aldrig får sluta prioriteras av alla aktörer inom vårdsystemet. Och med ett ofärgat perspektiv vill vi fortsätta skapa värde.

Vi kanske inte alltid syns, men vi finns där.

Vem du än är och vart du än bor ska du ha tillgång till det du behöver. På Tamro är vi 800 medarbetare som gör den svenska hälso- och sjukvården redo inför de utmaningar som väntar. Eftersom många människors hälsa hänger ihop med våra kunders framgång är kundens behov vår högsta prioritet. Vi levererar läkemedel till sjukhus och apotek inom 24 timmar och Tamros jourservice finns tillgänglig dygnet runt så att du får den hjälp du behöver, när som helst och vart du än är.  

I nutiden, framtiden & otiden.

Tack vare Tamros tre distribunaler belägna i Umeå, Stockholm och Göteborg kan vi alltid säkerställa att läkemedel kommer fram dit och när de ska. Vi har även två centrallager i Orrekulla och Nykvarn.  Tre distribunaler ger en ökad säkerhet av läkemedelsleveranser då vi snabbt kan ställa om verksamheten om en ort skulle stängas ned eller drabbas av något oförutsett.

Är du intresserad av att arbeta på ett företag som varje dag ser till att läkemedel kommer fram till de som behöver dem? Håll utkik efter lediga tjänster som passar dig här.

Läs mer Visa mindre

Hjärtefrågor

Sedan 2007 sponsrar Tamro Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Det är en stiftelse som samlar in pengar och genomför olika typer av samarbeten som tillför saker, trygga och stimulerande miljöer, upplevelser och aktiviteter för de barn, unga och anhöriga som är på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Allt med syftet att ge glädje och ökad livskvalitet under jobbiga perioder.

Några exempel på insatser som kan finansieras tack vare stiftelsen är syskonstödjarna – två personer som finns där för syskonen till de sjuka barnen som bjuder in till samtal och aktiviteter, en mycket uppskattad musikstudio där barnen får möjlighet till att vara kreativa och skapa musik samt sjukhusclowner som varje vecka bidrar med skratt och sprider glädje på sjukhuset. Vi har även bidragit med ett sextiotal nya datorer, trådlöst bredband, läkande utformning och renovering av vårdrum.

Ett annat projekt som ligger oss varmt om hjärtat är hunden Svea – en certifierad terapihund som tillsammans med sin matte Annika gör en stor insats för att skänka glädje till svårt sjuka barn och deras familjer. Dessutom avstår Tamros medarbetare varje år från sin julgåva till förmån för stiftelsen. 

Är du nyfiken på vilka fler aktiviteter och upplevelser som stiftelsen möjliggör kan du läsa mer här. 

Läs mer Visa mindre

Varför välja Tamro?

Det finns många anledningar att välja Tamro, här är några:

Vi äger inga apotek.

Eftersom att Tamro inte äger några apotek gör det oss till en oberoende aktör. Vår vision är att varje människa i samhället ska ha en trygg och jämlik försörjning av läkemedel, oavsett vart man bor.

Tamro har ett livsviktigt uppdrag. 

Vår ambition har aldrig varit att skrika högst om vad vi kan eller har gjort. Vi har däremot i nära 100 år jobbat med ett livsviktigt uppdrag – att leverera läkemedel dit och när de ska.

Vi jobbar för jämställdhet.

Jämställdhet är och kommer alltid vara en viktig fråga på Tamro. Med 48% kvinnliga och 52% manliga medarbetare tycker vi att vi lyckats rätt så bra på den fronten.

Nordisk fokus med global stöttning. 

Vårt fokus ligger på den nordiska marknaden, men Tamro ägs av den europeiska koncernen PHOENIX Group. Detta innebär att vi är stabilt finansiella och har långsiktiga ägare samt ger oss möjligheten att utbyta expertis och idéer med 27 andra länder varav alla ingår i koncernen.

Vi driver utvecklingen framåt. 

Att utvecklas är A och O tycker vi. Därför är Tamro delaktiga i arbetet att driva utvecklingen av läkemedelsdistribution i Sverige framåt genom myndigheter och branschföreningar.  

Tre distribunaler.

Tack vare våra tre distribunaler runt om i Sverige kan vi alltid säkerställa trygg och säker leverans av läkemedel. Receptbelagda läkemedel levereras inom 24 timmar.

Marknadsledande i de nordiska länderna.

Visste du att Tamro är marknadsledande i norden inom läkemedelsdistribution? Mer än 150 företag distribuerar idag sina varor via Tamro.

 

Läs mer Visa mindre

DTP som modell

På Tamro både förespråkar och försvarar vi DTP (Direct-to-Pharmacy), vilket innebär att läkemedelstillverkaren ger Tamro uppdraget att lagerhålla och transportera alla sina läkemedel till apoteken. Det ger ett sammanhållet flöde som ökar kvaliteten, säkerheten och effektiviteten – samtidigt som det leder till minskade kostnader. I och med den modellen är Tamro alltså inte en traditionell grossist, utan ett företag inom tredjepartslogistik.

Marknadens aktörer har frivilligt arbetat efter DTP-modellen i årtionden, även efter 2009 när apoteksmarknaden avreglerades. 

En del av PHOENIX

Tamro ingår i den familjeägda, europeiska koncernen PHOENIX Group. Koncernen, som startade 1994, ser till att läkemedel når fram till rätt plats vid rätt tid i 29 olika länder. Med sina över 48 000 anställda och 224 distributionscenter öppnar de dörren för ett unikt nätverk för kunskapsspridning, utbyte av erfarenheter och värdeskapande samarbeten.

Dessutom ger PHOENIXs europeiska tjänst All-in-One dig som kund möjligheten att ta del av heltäckande tjänster som bidrar till tillväxt, ökade intäkter, reducerade kostnader och optimerade processer. 

Efterlevnad

Med efterlevnad menar vi regler och riktlinjer som syftar till att säkerställa att ett företag och dess anställda följer befintliga lagar och regler. Efterlevnad är en central del i vår företagskultur och en förutsättning för vår framgång. Vi har ett omfattande efterlevnadsprogram inom områdena anti-korruption, konkurrens, sanktionsefterlevnad, anti-penningtvätt och uppförande.

Länkar:

Hantering av dina personuppgifter

Vi värnar om din integritet

Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera vissa av dina personuppgifter, och att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt. Tamro värnar om en hög skyddsnivå för din personliga integritet.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började tillämpas i hela EU den 25 maj 2018. Med anledning av GDPR har vi i PHOENIX-koncernen genomfört ett projekt som resulterat i flera olika aktiviteter för att skydda data och värna om integriteten.

Om du vill ha detaljerad information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och vilka rättigheter du har som registrerad – läs vår Hantering av din data. Där hittar du också kontaktuppgifter om du vill kontakta Tamros dataskyddsombud.

Rapportera dataskyddsincidenter

PHOENIX har som koncern utvecklat ett rapporteringsverktyg för att göra det möjligt för medarbetare, kunder, partners och andra att enkelt rapportera eventuella dataskyddsincidenter. Varje rapporterat ärende kommer att behandlas skyndsamt, dels för att säkerställa att vi följer de krav som regelverket ställer och dels för att bidra till vårt förebyggande och ständigt förbättrade säkerhetsarbete.

Läs mer Visa mindre