Hantera och distribuera

Lager

Vi tar hand om dina läkemedel samt hälso- och sjukvårdsprodukter på bästa sätt. När ditt gods anländer gör vi en visuell inspektion och återkopplar om varor saknas eller är skadade. Nya produkter mäts, vägs, datumkontrolleras och inrapporteras till branschregister. Om du behöver hjälp med att avisera ditt ankommande gods till oss, så finns den möjligheten. Dina varor förvaras i rums- eller kyltemperatur och vi kan hjälpa dig att läsa av temperaturloggar.

Våra tre distributionsanläggningar är anpassade för GDP (Good Distribution Practice). Fördelen med att ha flera anläggningar är att det bidrar till kortare leveranstider och ökade säkerhetsmarginaler i distributionen.

Plock och pack

Ett signum för Tamro är de blåa backarna för distribution av läkemedel och andra varor till apotek och sjukhus. De flesta varor plockas med handscanner till en hög och jämn plockprecision på 99,9 procent. Vi har också automatiserade anläggningar. Dina varor är i goda händer oavsett om det är människor eller maskiner som plockar och packar.

Leverans

En del produkter är känsliga för luftfuktighet, ljusförhållanden, temperatur och vibrationer. Andra är extremt dyra eller säkerhetsklassade. Vi hanterar varje sändning med omsorg. Alla chaufförer genomgår årligen en utbildning i kvalitet och säkerhet. Varor som kräver obruten kylkedja förpackas smart och går via en stabil och beprövad process.

Tamro levererar till apotek över hela landet inom 24 timmar. Varuflödet går att styra efter dina önskemål. Du kan dela upp din leverans, få varor zonsorterade, skicka varor från ett apotek till ett annat inom den egna apotekskedjan och styra varuflödet för att säkra tillgängligheten för patient.                                                                              

Vi kan också leverera läkemedel direkt till sjukhus. Även här är det möjligt med zonindelade leveranser, i det här fallet per vårdenhet. Leverans direkt till patient, vårdcentral, privat klinik eller liknande är möjlig men går alltid via ett apotek. 

Retur och destruktion

Inkuranta läkemedel utgör en risk, inte minst för vår miljö. Vi hanterar returer från apotek och andra kunder och ser till att produkterna destrueras enligt gällande lagstiftning. Vi tar också hand om överblivna läkemedel som lämnas in till apotek i hela landet.

Du som har läkemedel eller handelsvaror i något av Tamros lager som av någon anledning inte går att sälja kan också få hjälp av oss med destruktion. Detsamma gäller produkter som du har på eget lager.

Indragning

Om ett läkemedel riskerar att skada eller skapa obehag för brukaren kan det bli nödvändigt att dra tillbaka det från marknaden. ARI (Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar) har tagit fram nationella riktlinjer för att hantera indragningar. Tamro följer riktlinjerna och kan hjälpa dig med skarpa och simulerade indragningar av läkemedel. Kontakta oss gärna för råd. Mer information går också att få från LIF (de forskande läkemedelsföretagen i Sverige) och LV (Läkemedelsverket).

Vid en indragning kontakta Tamro per telefon samt skicka indragningsskrivelsen via mail. Vi kommer att bekräfta mottagandet av skrivelsen. Är du läkemedelsleverantör kontaktar du under kontorstid din ordinarie varuförsörjare hos Tamro på telefon 031-767 75 00. Utanför ordinarie kontorstid kontaktas Tamros jour för indragningar via Falck Läkarbilar på telefon 040-22 35 38.

Här får du reda på mer om vår vaccintjänst

Behöver du nå ut med vaccin till apotek, kliniker, vårdcentraler och veterinärer? Vänd dig till Tamro. Vi ser till att ditt vaccin plockas och packas i rätt tempererad miljö samt övervakar temperaturen under transporten.

Förvänta dig säker lagerhållning, snabba leveranser och marknadens längsta öppettider för kundservice. Du kan också överlåta fakturering och kreditkontroll till oss.

Så här gör du för att beställa vaccin från Tamro.

Vill du läsa mer om vaccination, gå in på wikipedia.

Klinisk prövning

Vi hanterar och distribuerar kliniskt prövningsmaterial efter dina önskemål. Du kan till exempel få hjälp med lagerhållning inom ett angivet temperaturintervall, anskaffning av läkemedel och komparatorer, ompackning, retur och destruktion samt statistikuppföljning. Vi skickar ditt prövningsmaterial direkt till klinik om det är möjligt, i annat fall går materialet via ett lokalt sjukhusapotek. Alla steg dokumenteras för spårbarhet.

Ompackning

Det kan låta enkelt att förse ett läkemedel med ny förpackning eller etikett på landets språk. Men reglerna för ompackning är lika strikta som vid tillverkning. Tamro följer GMP (Good Manufacturing Practice) och all ompackning och märkning sker i särskilt utformade lokaler.

Läkemedelsprover

Låt dina kunder ta del av det senaste. Vi kan skicka dina läkemedelsprover till läkare, tandläkare, veterinärer, konsulenter, distriktssköterskor och andra godkända rekvirenter som vill bekanta sig med dina produkter. Du kan också få hjälp med utskick av informationsmaterial, rapportering, lagerredovisning, upprättande av kundlistor och kontroll av behörighetsregister.