Innovation.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya tjänster för att möta framtidens utmaningar, hjälpa våra kunder att utvecklas och för att ligga i framkant. Under innovation har vi samlat det vi i nuläget arbetar med.

Patientstödsplattform

Tamro bygger en plattform för monitorering av patientrapporterad data inom terapiområden. I arbetet koordinerar vi ett ekosystem där offentliga och privata aktörer tillsammans med myndigheter och nationella aktörer agerar tillsammans i syfte att stärka patienter i sin egenvård, avlasta vården och förbättra resultaten av behandlingar.

Vi ger patienter olika former av stöd som underlättar livet i vardagen. När stödet används skapas data. Med patientens medgivande kan dessa data skapa mervärden för många.

RWD studier, uppföljning och utfallsbaserade ersättningsmodeller

Tandvårds- och läkemedelsverket ber allt oftare läkemedelsbolag om Real World Data (RWD) i uppföljningar. Därför utvecklar vi koncept baserat på vår patientstödsplattform som stödjer tillgången på RWD för uppföljning och utvärdering av läkemedel och dess effekter i vardagen. Avsikten är att stödja introduktionen av nya läkemedel på den svenska marknaden och att skapa underlag för utfallsbaserad prissättning.

Nå slutanvändare

Vi utforskar möjligheterna med precisionskommunikation ända ut till slutanvändaren. Även i ett digitaliserat samhälle krävs fysiska transporter av läkemedel. Tamro kör dagligen varor till 1500 apotek i hela landet. Detta tillsammans med vår förmåga att bilägga information till läkemedelsasken skapar spännande möjligheter att nå ut med budskap till slutanvändaren.

Marknadsplats

Vi ser att det kan finnas affärsmöjligheter mellan Tamros distributionskunder. I marknadsplatsen utforskar och sammanför vi kunder i syfte att utveckla nya affärsrelationer i vårt företagsnätverk.

Prata med oss

Bredden i Tamros innovationsarbete arbetet gör att allt fler ställer frågor om samarbeten som ligger utanför vår läkemedelsdistribution. Om du vill veta hur vi kan hjälpa dig, gör som andra, fråga Tamro först.

Läs mer Visa mindre