Tamro — Sveriges ledande läkemedelsdistributör

APOTEK

Vi är Sveriges ledande och oberoende läkemedelsdistributör. Dagligen förser vi alla Sveriges apotek med läkemedel och andra varor.

Apotek

Leverantörer

Hos oss vet alla vad det innebär att hantera läkemedel. Vi har mer än 90 års erfarenhet av läkemedelslogistik

Leverantörer

Tamro leder och utvecklar sin verksamhet på ett hållbart sätt.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Aktuellt

  • 2015-05-25

    Reservkraftsanläggning nu i drift

    Tamros nya reservkraftsanläggning i Kungens Kurva är nu i drift efter flera framgångsrika tester. Med Tamros nya reservkraft har vi möjlighet att förse hela distribunalen med elkraft för full produktion. Reservkraftsanläggningen startar när Tamro får ett elavbrott och omkring 12 sekunder senare levererar den el till all elektrisk utrustning. Tamro har med den nya anläggningen en kapacitet på 1550 KvA mot tidigare 140 KvA. Vid ett ostabilt läge gällande elleveranser kan Tamro starta reservkraftsanläggningen parallellt med elnätsförsörjningen för att minimera risken för störningar.

Affärsinfosystem

Läkemedelsdistribution handlar lika mycket om informationsflöden som om varuflöden. Vi erbjuder olika former av IT-baserade tjänster för affärsinformation.

Logga in direkt

Säkerhetsdatablad

Behöver du säkerhetsdatablad till någon av de produkter du köper av Tamro? Här kan du ladda ner aktuell information.

Säkerhetsdatablad