Innovation.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla nya tjänster för att möta framtidens utmaningar, hjälpa våra kunder att utvecklas och för att ligga i framkant. Under innovation har vi samlat det vi i nuläget arbetar med.

Patientstödsplattform

Tamros patientstödsplattform är en plattform för uppföljning av patientgenererad data för olika terapiområden. Vi koordinerar ett ekosystem där offentliga och privata aktörer agerar tillsammans inom olika terapiområden för att stärka patienter i sin egenvård.

I ett digitaliserat samhälle har vården behov av snabb och kontinuerlig tillgång till patientdata och patienten i sin tur har en önskan om att ha tillgång till sin egen hälsodata. Att kunna dela data möjliggör snabb uppföljning av patientens tillstånd med hjälp av RWD (Real World Data). Data samlas in under GDPR och kan komma från formulär, samtal, fjärrmonitorering eller godkänd teknisk apparatur och görs sedan tillgänglig till vården genom patientens medgivande.

Plattformen är öppen för att alla typer av aktörer ska kunna ansluta sig. Resultatet av tillgångången till datan möjliggör flera fördelar:

  • Snabbare introduktion, uppföljning och utvärdering av läkemedel och dess effekter
  • Tidig upptäckt av försämring av patientens tillstånd och därmed effektivisering av vårdresurser till patienten.

Arbetssättet som Tamro koordinerar för att systematisera användning av datan i ekosystemet som omger patienten ger möjlighet till samverkan mellan de olika aktörerna. Utformning av uppföljningen är strukturerade så att den rimmar med den redan etablerade kunskapsstyrningen och de standardiserade vårdförloppen som är framtagna. Det skapar förutsättningar för ett brett nationellt införande. Målet är att till skillnad från många redan provade projektinitiativ skapa en långsiktighet. Det i sin tur möjliggör för vården att hämta hem effekterna av ett mer resurseffektivt sätt att vårda patienter oavsett om det sker inom vårdens väggar eller hemma hos patienten.

Samarbetet skapar förutsättningar för patientägd data som genom analys, uppföljning och lärande kan bidra till stärkt patientmedverkan och en effektiv, god och jämlik vård och läkemedelsanvändning på individens villkor.

Läs mer Visa mindre