Logistiktjänster.

Logistiktjänster har varit Tamros kärnverksamhet i 100 år. Vår gedigna erfarenhet har resulterat i beprövade tjänster som underlättar ert arbete varje dag. Tack vare våra tre distribunaler runt om i Sverige kan vi alltid säkerställa trygg och säker distribution av läkemedel till den svenska hälso- och sjukvården.

Apoteksdistribution

Tamro erbjuder en helintegrerad distributionslösning för leveranser till apotek. Genom tre strategiskt placerade distributionsanläggningar levererar Tamro till samtliga apotek i Sverige inom 24 timmar. Genom att använda flera anläggningar kan vi ha kortare leveranstider, närhet till apoteket och ökade säkerhetsmarginaler i distributionen.

Självklart är alla anläggningarna anpassade efter GDP (Good Distribution Practice). Samtliga våra medarbetare och chaufförer genomgår varje år utbildning i kvalitet och säkerhet kopplat till det regelverk Tamro verkar inom. Tamros unika transportsystem för leverans till apotek säkerställer kvalitet och temperatur hela vägen från distribunal till apotek. För oss på Tamro är det även viktigt att kunna erbjuda specialanpassade lösningar för specifika produkter eller sortiment med särskilda krav.

Distribution till svenska hälso- och sjukvårdskunder

Den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden förändras ständigt vilket ställer nya krav på aktörerna på marknaden, inte minst på Tamro. Vårt mål är att tillhandahålla tjänster som gör att du kan fokusera på din huvudverksamhet och överlåta delar av logistiken, större eller mindre, till oss på Tamro.

Förutom vår integrerade distribution till apotek så kan vi även lösa dina leveranser till andra mottagare på den svenska marknaden. Vi har regelbundna leveranser till de större grossisterna och de svenska apotekskedjorna. Leveranser direkt till enskilda mottagare fixar vi också vid behov.   

Kunnig kundservice

En viktig del av vår distributionslösning är vår kunniga och kompetenta kundservice. I många fall får vi ordrar elektroniskt, men ibland kan en manuell inblandning krävas, då finns vår personal på plats för att svara på era, eller era kunders, frågor – enkla eller mer komplicerade.

Order, Plock/Pack & Leverans

Orderläggning kan ske både elektroniskt och manuellt beroende på beställarens önskemål. Plock, pack och sammanställning av leveranser sker på något av våra centrallager. Transport till mottagare kan ske i enskild leverans, eller med våra fasta slingbilar till större, frekventa mottagare.  

Fakturering

Om ni så önskar finns möjlighet att överlåta faktureringen av mottagare till Tamro. Vår faktureringstjänst omfattar hela spektrat från elektronisk fakturering med avtalspris till pappersfaktura med listpris.   

GDP-kompabilitet

Våra centrallager i Göteborg, Kungens Kurva och Nykvarn är alla anpassade till GDP (Good Distribution Practice) vad gäller lokaler och processer. Transporterna är delvis GDP-kompatibla utifrån vilka mottagarna är och vilka sortiment som skall levereras.

Administrativa tjänster

Med hjälp av de tjänster som Tamro erbjuder kan ni både spara in på administrativ tid såväl som att säkerställa att ni följer rådande lagar och regler kring att hantera, distribuera och destruera läkemedel på en nationell nivå. Ni kan bland annat få hjälp med frisläppningscertifikat för era varor, säker hantering av läkemedelslicenser för narkotika, miljöavgifter till FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) eller SGÅ (Svensk Glasåtervinning) och att skicka in intrastatsredovisning till Statistiska Centralbyrån. Vid export kan Tamro producera Proformafakturor och ombesörja Tullhanteringstjänster.

Läs mer Visa mindre

Nordisk och internationell distribution

Ibland kan det vara svårt att få resurser i form av både tid och personalstyrka att räcka till. Framförallt när distributionen växer utanför Sveriges gränser. Tamro erbjuder färdiga lösningar för nordisk- och internationell distribution, där vi erbjuder kundservice, tjänster för order, plock/pack, leverans och ett antal tillhörande administrativa tjänster. Allt för att ni ska kunna leverera era varor till distributörer och grossister precis när de behövs, var de än befinner sig. 

Kunnig kundservice

En viktig del av vår internationella distributionslösning är vår kunniga och kompetenta kundservice. Ordrarna kan komma direkt ifrån mottagare i utlandet eller via er. I vissa fall får vi ordrar elektroniskt, men ibland kan en manuell inblandning krävas, då finns vår personal på plats för att svara på era, eller era kunders, frågor – enkla eller mer komplicerade.

Order, Plock/Pack & Leverans

Med våra centrallager i Göteborg, Kungens Kurva och Nykvarn har vi goda förutsättningarna för att optimera er nordiska och internationella logistik. Oavsett vart i världen din leverans ska eftersträvar vi högsta möjliga leveranssäkerhet och bästa kvalitetsnivå. Orderläggning kan ske både elektroniskt och manuellt beroende på mottagarens och era önskemål. Plock, pack och sammanställning av leveranser sker på våra centrallager. Transport till större, frekventa mottagare i Norden sker med våra fasta slingbilar. 

GDP-kompabilitet

Våra centrallager i Göteborg, Kungens Kurva och Nykvarn är alla anpassade till GDP (Good Distribution Practice) vad gäller lokaler och processer. Transporterna är delvis GDP-kompatibla utifrån vilka mottagarna är och vilka sortiment som ska levereras. 

Administrativa tjänster

Med hjälp av de tjänster som Tamro erbjuder kan ni både spara in på administrativ tid såväl som att säkerställa att ni följer rådande lagar och regler kring att hantera och distribuera läkemedel på en nordisk och internationell nivå. Ni kan bland annat få hjälp med proforma- och tulladministration såväl som intrastatsredovisning till Statistiska centralbyrån för er gränsöverskridande handel.

Läs mer Visa mindre

Vaccindistribution

Sverige har ett unikt system för vaccinationer där ett flertal olika parter ingår för att kunna nå så många patientgrupper som möjligt på ett enkelt sätt. Vaccinationer sker på vårdcentraler, sjukhus, vaccinationscentraler och skolor. Med Tamros tjänst kan samtliga vaccinatörer på svenska marknaden beställa och få vaccin levererat – enkelt, snabbt och säkert. Tamro har gedigen erfarenhet av att hantera och leverera vaccin. Vi ser till att det plockas, packas och sedan transporteras i rätt temperatur till mottagaren.

I alla lägen finns vår kompetenta kundservicepersonal tillgänglig om ni, eller mottagaren, undrar något. När ni använder vår vaccintjänst får ni även tillgång till tjänster för fakturering, kredit- och behörighetskontroll av era kunder såväl som en tillförlitlig och validerad returemballagelösning. Vaccinbeställningar varierar beroende på säsong och organisation. Ibland behöver mycket vaccin komma fram under en kort period – ibland går det lång tid mellan beställningarna. Den här tjänsten är till för att underlätta hela den processen, från beställning till leverans.

Här kan du läsa mer om hur dina kunder beställer vaccin direkt från Tamro.

Transport av tester och prover

Tamro erbjuder en helintegrerad distributionslösning för leveranser till apotek. Genom tre strategiskt placerade distributionsanläggningar levererar Tamro till samtliga apotek i Sverige inom 24 timmar. Genom att använda flera anläggningar kan vi ha kortare leveranstider, närhet till apoteket och ökade säkerhetsmarginaler i distributionen.

I våra GDP klassade transporter, erbjuder vi nu möjligheten att också transportera prover och tester från apotek, vårdcentral eller annan inrättning till labb för analys.

I och med vårt redan upparbetade transportörsnätverk är detta en tjänst som kan utföras med hög kvalitet och precision. Transportlösningar som klarar temperaturkraven på både rumstemperatur och obruten kylkedja, tar vi fram utifrån behov och krav från er som kund. 

Klinisk prövning

Med Klinisk prövning förser vi er med tjänster längs hela logistikkedjan. Med lång erfarenhet av studieläkemedel samt logistik inom klinisk prövning i ryggen, erbjuder vi skräddarsydda lösningar – utformade med fokus på säkerhet och kvalitet. Allt för att ni ska kunna prioritera er forskning. 

En klinisk prövning kräver kontrollerade flöden genom hela kedjan. Tamro har tillverkningstillstånd, uppfyller alla krav på miljö såväl som säkerhet vid ompackning och vårt arbete styrs av det omfattande regelverket GMP (Good Manufacturing Practice). Tack vare Tamros internationella närvaro kan vi hjälpa er att både skicka och anskaffa läkemedel inom Europa.

I enlighet med de EU-direktiv och speciella författningar som hantering av kliniskt prövningsmaterial styrs av, erbjuder vi en rad tjänster som vi skräddarsyr efter era behov. Tamro har avtal med flertalet av Sveriges landsting/regioner och erbjuder distribution direkt till klinik, utan mellanhänder. Vi erbjuder tjänster som:

 • Lagerhållning/Pass-through
 • Orderhantering
 • Ompackning/tilläggsmärkning, inkl. ompackning enligt randomiseringslista
 • Inköp av EU frisläppta jämförelseläkemedel
 • Distribution inom Europa
 • Transportuppföljning
 • Farmaceutisk kontroll
 • Rapporter/Statistik
 • Retur- och destruktionshantering
 • Validerande transportemballage med temperaturmätning
 • Webbaserat lagerhållningssystem med extern åtkomst för kund
Läs mer Visa mindre

Apotekstjänster

Många dagliga uppgifter tar tid från att möta kunder. Därför erbjuder Tamro tjänster som har utformats för att ni ska kunna fokusera på er kärnverksamhet och erbjuda bästa möjliga service till era kunder. Med hjälp av t.ex. Zondelning kan ni frigöra värdefull tid som annars går till sortering av läkemedel och andra varor. Om varor behöver omfördelas mellan olika apotek går detta enkelt med tjänsten Mellansändning. Ni har även tillgång till tjänster som underlättar hanteringen av leveranser och kan dessutom ta del av vår tjänst för destruktion av inkuranta varor. 

Zondelning

Sortering vid uppackning av läkemedel och andra varor tar lätt upp värdefull tid på apotek. Med zondelning kan önskade varor levereras i samma backar, vilket gör det lättare och snabbare att packa upp leveransen från Tamro. 

Läs mer om Zondelning. 

Mellansändning

För att det ska bli så enkelt som möjligt för apotek att fördela varor mellan varandra erbjuder Tamro tjänsten mellansändning. Bra alternativ om t.ex. ett läkemedel eller vara skulle ta slut på ett apotek, men finns på ett annat.

Läs mer om Mellansändning. 

Leveransuppdelning

Vi erbjuder leveransuppdelning som låter er separera beställningar och varuleveranser i samma godsflöden med separata fakturor. 

Läs mer om Leveransuppdelning.

Destruktion

Tamro hanterar destruktion av inkuranta läkemedel och arkivmaterial från apotek och andra kunder. Med hjälp av tjänsten kan du känna dig trygg att läkemedel inte hamnar på "fel ställe" eller utgör en risk för miljön. 

Läs mer om Destruktion. 

Orderläggning

Vid behov finns möjligheten för apotek att lägga en order utöver ordinarie beställning. Beroende på hur akut leveransen är kan du välja mellan en Expressorder eller Tilläggsorder. 

Läs mer om Orderläggning.

Läs mer Visa mindre

Business Intelligence

Tamros tjänster inom BI är till för att ge ökad förståelse för er verksamhet – och användbara verktyg i utvecklingen av den. Vi kan bemöta olika behov av både affärsanalys och information – och identifiera lösningen som är mest relevant utifrån era utmaningar.

För att det ska bli enkelt att hitta det upplägg och de funktioner som passar er verksamhet bäst har Tamro utformat tre olika paket inom BI. Vi kallar dem för FREE, BASIC och PREMIUM. På så vis behöver ni inte betala för mer än vad ni behöver, samtidigt som möjligheten att skala upp till t.ex. mer avancerade analysverktyg om behovet finns. Samma möjlighet att välja mellan standardiserat och skräddarsytt finns även för vårt rapportverktyg och vår funktion för filöverföring. 

Tre paket inom BI.

Här kan du läsa mer om våra BI-paket och vilka funktioner du får tillgång till som kund.

FREE: Gratisversionen ger er bland annat tillgång till KPI-widgets via en lättöverskådlig dashbord, produktinformation, transportnotifikationer såväl som möjligheten att uppdatera leveransdatum och lägga webborder.

BASIC: Förutom allt från gratisversionen ger BASIC tillgång till data i realtid kring genomförda transporter, godsmottagning, lagernivåer och restorder.

PREMIUM: Här får ni tillgång till allt från Free och Basic, såväl som möjligheten till gruppering efter produkt och distrikt. Här ingår även vårt mer omfattande analysverktyg för försäljning, lager, transaktioner, restorder och KPI.

Läs mer om Tre paket inom BI.

Rapporter i tre nivåer.

Vi vill ge dig tillgång till ett brett utbud av uppdaterade rapporter över t.ex. försäljningsstatistik, information kring lagernivåer och fakturering. Vårt mål är att kunna erbjuda ett så flexibelt verktyg som möjligt. 

Standard: Ingår gratis som en del av vår logistiktjänst.
Tilläggsrapporter: Ytterligare rapporter från Tamros rapportutbud.
Kundunika rapporter: Sätts samman utifrån vår kunds behov och önskemål.

Ni kan även få tillgång till tjänsten Lanseringsrapporter som ger er en smidig lösning för att snabbt kunna följa upp försäljning och framtida tillgänglighet. Lanseringsrapporter ger er bland annat överblick över både dagliga resultat och över en hel lanseringsperiod – såväl som detaljerade rapporter för den senaste dagen per kund, stad, kommun och/eller apotekskedja. 

Läs mer om Rapporter.

Filöverföring.

Tamros tjänst ger er tillgång till automatiserade filöverföringar – för att ni ska kunna få till er av information om t.ex. lagernivåer eller förteckningar över aktuella kunder och produktartiklar. 

Standardiserade filöverföringar: Information skickas via FTP i Tamros standardformat.
Kundunika filintegrationer: Information skickas via FTP och läses in automatiskt i vår kunds affärssystem.

Läs mer om Filöverföring.

Läs mer Visa mindre

Tilläggstjänster

Tamro erbjuder även en rad olika tilläggstjänster som kan underlätta och effektivisera arbetet för flera parter i distributionskedjan (exempelvis tillverkare, läkemedelsbolag och apotek). Vi kan bland annat hjälpa er att förhindra för stora beställningar av läkemedel, som i sin tur kan leda till läkemedelsbrist, genom tjänsten Allokering av varor.

Administrativa tjänster

Administrativt arbete kan lätt stjäla värdefull tid i ditt dagliga arbete. I vissa fall kan det även behövas hjälp för att säkerställa att arbetet skett korrekt. Våra administrativa tjänster kan hjälpa er att minska mängden administrativt arbete internt, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Med nära 100 år av erfarenheter i ryggen säkerställer vår kunniga personal att arbetet sker korrekt – en trygghet för dig och din verksamhet.

Utforska våra administrativa tjänster närmare

FMD

Med FMD-tjänsten kan Tamro upptäcka oregistrerade och oäkta läkemedel redan vid inleverans och förhindra att de skickas vidare och riskerar att nå slutpatienten. Tjänsten innebär att vi skannar en förpackning av varje artikel och batch för att säkerställa att läkemedlet är uppladdat korrekt i den nationella databasen SMVS enligt EU:s direktiv om förfalskade läkemedel.

Läs mer om prisupplägget här

Kontaktperson FMD:
Peter Liljenberg, Affärsområdeschef Läkemedelsindustri
peter.liljenberg@tamro.com

Inleveranstjänster

För att underlätta ert arbete i samband med ankommande gods har vi tagit fram två tjänster: Inleveransaviseringar som ökar kvaliteten samt säkrar flödet runt era inleveranser och Batch release som hjälper er med uppladdning av frisläppningscertifikat.

Läs mer om Inleveransaviseringar
Läs mer om Batch release

Kvalitetstjänster

För en trygg och säker läkemedelsdistribution är kvalitet A och O. Med våra kvalitetstjänster kan vi säkerställa att ni har en pålitlig rutin för indragning av läkemedel eller hjälpa er att levererar in varor som ännu inte är frisläppta för försäljning.

Läs mer om Indragning av läkemedel
Läs mer om EU-frisläppning

Lagerhantering

Det finns många fördelar med att ha sitt lager hos Tamro. Vi kan hjälpa er med det mesta som rör er lagerhantering, exempelvis tjänster som möjliggör flytt av era varor tillbaka till ert centrallager på Tamro eller att ta ut referensprover för olika ändamål.

Läs mer om Referensprover
Läs mer om Lagerförflyttning

Läkemedelsprover

Vi lagerhåller och distribuerar läkemedelprover till läkare, tandläkare, veterinärer, konsulenter, distriktsköterskor och andra yrkesgrupper och kan sköta all hantering kring proverna.

Läs mer om Läkemedelsprover

Ompackning

Via Tamro får ni tillgång till ett stort antal möjligheter inom ompackning. Utöver ordinarie tjänster kan ni få hjälp med till exempel flera typer av kontrolluppdrag – ett bra alternativ för att slippa behöva skicka tillbaka eller destruera varor på grund av misstänkta defekter.

Läs mer om Ompackning

Temperaturkontroll

Många läkemedel och andra varor är temperaturkänsliga. Utsätts en vara för felaktig temperatur under transporten kan varan förstöras och därmed inte verka som den ska. Med våra tjänster inom temperaturkontroll kan du vara säker på att dina varor når fram i rätt skick – en trygghet för båda dig och dina kunder.

Läs mer om Temperaturkontroll vid inleverans
Läs mer om Temperaturlogg i transport

Utleveranstjänster

Ibland händer det oplanerade i vardagen och ett behov av snabb leverans uppstår. Med tjänsten Expressorder erbjuder vi snabbare leverans. Skulle det vara så att mottagaren inte ingår i Tamros reguljära leveransnätverk och varan är temperaturkänslig erbjuder vi även kylemballage för både stora och små varor – allt detta inom våra utleveranstjänster.

Läs mer om Expressorder
Läs mer om Kylemballage

Hantering av reklamation

Hantering av reklamationer tar värdefull tid för både stora och små läkemedelsbolag. För att underlätta er vardag kan vi på ett säkert och tryggt tillvägagångssätt ta hand om era reklamationer av läkemedel från apotek.

Läs mer om Hantering av reklamation

Anpassad hållbarhet

Tamro följer FEFO-principen (First expiry – First out) för att säkerställa hållbarheten av läkemedel, men ibland rimmar inte principen med dina överenskommelser eller lagersituation. Därför har vi tagit fram tjänsten ”Anpassad hållbarhet".

Läs mer om Anpassad hållbarhet

Intrastatrapportering

Underlätta vardagen genom att låta Tamro agera ombud för er och sköta all nödvändig rapportering till den Statiska Centralbyrån. 

Läs mer om Intrastatrapportering.

Enhetliga villkor skapar flexibilitet

Vissa av Tamros mer komplicerade tilläggstjänster förutsätter ett mer detaljerat avtal mellan parterna, men de allra flesta tilläggstjänsterna tillhandahålls enligt en uppsättning enkla allmänna villkor. Det innebär att tilläggstjänster kan beställas och startas upp med kort varsel utan att ett avtal måste tecknas. Det ger våra kunder frihet och flexibilitet när det gäller urval, aktivering och avveckling av tilläggstjänster.

Du finner Tamros Allmänna Villkor för Tilläggstjänster här

Läs mer Visa mindre