72% av de tillfrågade apoteken är mest nöjda med Tamro som läkemedelsdistributör!

I mitten av maj skickade Tamro ut en enkät till apotek runt om i Sverige för att, bland annat, undersöka hur läkemedelsdistributionen har upplevts den senaste tiden till följd av Covid-19.

Under de senaste månaderna har oron för läkemedelsleverans varit stor, vilket resulterat i hamstring av läkemedel. Tamro har skickat ut en enkät på åtta frågor till Sveriges apotek för att bland annat ta reda på hur läkemedelsdistributionen upplevts bland apotekspersonal. De apotekskedjor som deltog i undersökningen var Apoteket AB, Lloyds Apotek, Apoteksgruppen och Apoteket Hjärtat.

Hela 95 procent svarade att läkemedelsleveransen har fungerat väldigt- eller ganska bra. Endast 5 procent svarade att den inte fungerat bra. Trots den stora utmaningen som Tamro stod inför under hamstringsvågen, så visar undersökningen att vi levererat väl utifrån förväntningar och gällande lagstiftningar. 96 procent uppger även att de känner sig väldigt- eller ganska trygga med att kunna erbjuda rätt läkemedel.

Hela 72 procent uppger att de är mest nöjda med Tamro som läkemedelsdistributör. Det är vi mycket glada och stolta över!

Läs vår senaste pressrelease här

Maria Cederfont
Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797