En del av Sveriges beredskap

Att kunna säkerställa en stabil försörjning av läkemedel under kriser är en del av Tamros livsviktiga uppdrag. Tack vare vårt upparbetade transportörsnätverk och samarbete med olika parter inom den svenska läkemedelsbranschen är vi en av nyckelspelarna som bidrar till Sveriges beredskap. Det visar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i sin senaste informationskampanj som nu är lanserad.

Att arbeta med beredskap ur ett samhällsperspektiv är avgörande för att säkerställa välfärd och skydd för vår befolkning under olika typer av kriser. Det kan handla om naturkatastrofer, pandemier, ekonomiska svängningar eller andra oförutsedda händelser. Det som ligger närmast Tamros hjärta är försörjning av läkemedel.

Som en insats i en större informationskampanj om Sveriges beredskapsarbete, besökte MSB vår distribunal i Kungens Kurva för att visa hur Tamro arbetar med just detta. Vår verksamhet spelar en livsviktig roll i distributionen av läkemedel och andra hälsoprodukter i Sverige och det behöver fler veta om.

- Tamros verksamhet bygger på ett helt unikt samspel där flera, olika aktörer bidrar och hjälps åt, berättar Pontus Moberg, Chefsjurist på Tamro.

Vårt samhällsansvar bär vi med oss i allt vi gör – varje dag. Vid en oförutsedd händelse eller kris är det avgörande att samhället har tillgång till läkemedel. Därför är Tamros förmåga att upprätthålla vår leveranskedja central då den bidrar till att förbättra folkhälsan och räddar liv. Se filmen från besöket här!

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09