Plaståtervinning i fokus i nytt pilotprojekt

Hållbarhet har alltid varit en stor del av vad Tamro är. För oss är det en självklarhet att ta ansvar för de utsläpp som vår verksamhet genererar, i strävan efter att minska vårt klimatavtryck. Detta engagemang var en drivande faktor bakom vårt beslut att, i september förra året, ingå ett samarbete med Apoteket, AstraZeneca och REMONDIS. Syftet med detta pilotprojekt är att utforska nya, innovativa lösningar för att återvinna plast.

Projektet är inriktat på att utveckla nya metoder för återvinning av förbrukade inhalatorer, ett material som traditionellt sett är svårt att återvinna. Tack vare detta samarbete, tar varje part ett specifikt ansvar i processen för att återvinna plasten. Från det att patienten använt sin inhalator, lämnar in den på Apoteket där plasthylsans sedan skickas vidare till Tamros returavdelning. Tamro hämtar upp det vanliga läkemedelsavfallet men även plasthylsorna, som sorteras ut för att skickas till återvinning. Plasthylsans resa avslutas på REMONDIS återvinningscentral där den tvättas, rensas och mals ner till små plastgranulat för att sedan användas vid tillverkningen av helt nya plastprodukter.

Målet med projektet är inte bara att återvinna mera, utan också att inspirera fler aktörer att ta efter initiativet som bygger på samarbete mellan olika parter. Vi hoppas att detta initiativ kan bli ett exempel och bevis på hur samarbete kan leda till konkreta resultat och positiva miljöeffekter, som kan inspirera till ytterligare åtgärder i kampen för en mer hållbar framtid.

Se plastens hela resa här: https://www.youtube.com/watch?v=gfhf-SIDCNs

Läs mer om hållbarhetsprojektet här: https://www.apoteket.se/hallbarhet/hallbarhetsblogg/

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09