Årets hållbarhetsrapport är här!

Nu har hållbarhetsrapporten för 2022/23 publicerats. Där berättar vi om vad hållbarhetsarbetet betyder för oss på Tamro–och hur vi som bolag kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

I rapporten kan du bland annat läsa att:
- Fördelningen mellan män och kvinnor på Tamro är 48 % respektive 52 %.
- Under 2022/23 gick 80 % av Tamros eget avfall till återvinning eller förbränning för energiåtervinning.
- Tamro nu sätter målet att vara CO2 neutrala inom Scope 1* och 2* senast 2030.

Klicka här för att läsa hela rapporten!

*Scope 1 innehåller direkta växthusgasutsläpp, alltså som verksamheten har direktkontroll över. Det gäller exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar, om verksamheten har en oljepanna för uppvärmning eller förbränning av kol, bensin och olja i fabriker som verksamheten äger.

*Scope 2 hamnar indirekta utsläpp från inköpt energi, alltså förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09