Ett nytt normalläge för hela samhället

Tamro fortsätter att lyfta olika perspektiv på den rådande pandemin. Nu är det dags att sätta fokus på allmänheten och hur olika faser av krisen än så länge har påverkat den svenska befolkningen.

Se och läs intervjuer med Johan Wallér från Svenska Apoteksföreningen såväl som Bengt Mattson och Magnus Lejelöv från De forskande läkemedelsföretagen (Lif). I ett antal filmer och artiklar berättar de tillsammans med Tamro om olika aspekter som har påverkat alla som bor i Sverige – och vilka lösningar som har skapat nya möjligheter.

– Krisen gör att man blir tvungen att tänka nytt. Man måste vara lite kreativ och man kan inte fastna i det fyrkantiga regelverket. Däremot ska jag vara tydlig med att det inte betyder att man struntar i kvalitetsaspekter eller säkerhet kring läkemedelsfrågor. Det ska naturligtvis finnas kvar. Och det har funnits med hela tiden, säger Johan Wallér, VD på Svenska Apoteksföreningen.

Ett robust system
Sedan krisen blev ett faktum i Sverige har vi hunnit se hamstring av livsmedel, handsprit, läkemedel och mycket annat – parallellt med oro bland många människor i samhället. Och även om oro under en sådan här period inte är förvånande kan man ställa sig frågan om det verkligen fanns anledning till den, vad gäller tillgången till läkemedel.

– Tamro har varit i den här branschen i 100 år och vi har en struktur som gör att distributionen kommer att fungera även om delar av landet slås ut. Vi har en seriositet och ett samarbete med både myndigheter och branschföreningar, där alla tar den här frågan på största allvar, säger Lars Schenatz, VD på Tamro.

Parallella förlopp
Naturligtvis har alla delar av ekosystemet och samhället i stort haft ett tydligt fokus sedan pandemin bröt ut, men i Tamros filmer och artiklar kan ni även läsa och höra om vikten av att både titta på var vi befinner oss nu – såväl som vilka behov som byggs upp på längre sikt.

– Jag tror inte att vi kommer att komma tillbaka till samma verklighet som tidigare, men vi kommer tillbaka till någon slags verklighet, där det finns något slags nytt normalt. Och då behöver vi ju fortsatt driva de viktiga frågorna, Magnus Lejelöv, sakkunnig inom policy på Lif.

Hur hela samhället påverkas
Tanken bakom Tamros senaste kommunikationssatsning är att lyfta de utmaningar som pandemin ställer hela samhället inför. Och genom att göra detta starta en dialog om de lösningar, strategier och samarbeten som har stått i fokus för arbetet.


Se filmen och läs mer på www.tamroperspektiv.se

Anders Bersten
tf. Kommunikations- och PR-chef
Telefon: +46 761 28 67 97