Framgångsrik driftsättning av vårt nya affärssystem

Tamro lanserade sitt nya affärssystem JD Edwards EnterpriseOne under november månad. Allt har gått enligt plan och verksamheten har löpt på som vanligt. Vi har endast identifierat ett fåtal mindre avvikelser som vi löpande kunnat åtgärda.

Uppgraderingen har genomförts med stor noggrannhet i det förberedande arbetet, i planeringen, i testerna och i de korrigerande åtgärderna. Flertalet personer på Tamro har under lång tid arbetat uteslutande med att säkerställa problemfri driftsättning. Nu tar nästa fas vid där det uppgraderade affärssystemet utgör grunden för att skapa nya erbjudanden tillsammans med Tamros kunder.