Hur skapar vi samverkan över branschgränserna?

I arbetet med Nätverket för egenmonitorering (NFE) har Tamro haft rollen som intermediär. Det betyder att vi både har varit initiativtagare och motor under resans gång. Så vad har då möjliggjort samverkan i det här nätverket?

Tidigt i vårt arbete med det som skulle bli NFE träffade vi läkemedelsföretagen – för att förklara vår vilja att skapa samverkansytor över branschgränserna och lyssna in vilka behov företagen såg. Vi visste att det skulle mötas med förvåning att Tamro var aktören som tog sig an arbetet både inom och utanför läkemedelsbranschen. Men från vårt perspektiv var det grundläggande. Genom att nyttja Tamros position som spindeln i nätet mellan aktörer som utgör intressenter i arbetet, skapade vi en bra utgångspunkt för att få i gång den samverkan som vi såg var nödvändig. 
 
Nya ytor för samverkan 

Som vi har berättat tidigare är NFE är ett samarbete mellan Tamro och läkemedelsföretagen AbbVie, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb och Janssen med målsättning om att samverka med regioner och vård. Tidigt såg vi behovet av en intermediär aktör som kunde utgöra membran och samtalspart mellan läkemedelsindustri och vård. Vi nådde till sist en enhetlig syn på behovet av branschöverskridande samverkan, genom en gemensam målinriktning – tack vare Tamros kontinuerliga samtal med båda parter. En av de grundläggande byggstenarna i arbetethar varit det gemensamt framtagna målet som alla aktörer står bakom i kombination med tydliga roller, som i sin tur har skapat tillit 

 

Mötas över gränserna 
Sedan starten har vi sett en helt ny arena framför oss – en arena för branschöverskridande lärande i syfte att nå så långt som möjligt i en och samma satsning. För att det skulle bli möjligt behövdes samverkan mellan privat och offentlig sektor, vi såg att läkemedelsföretagen sällan fick en likvärdig stol runt diskussionsborden på området trots viljan att bidra till att patienterna får bättre stöd i deras behandling. Tillsammans och branschöverskridande kan vi skynda på användningen av egenmonitorering för cancerpatienter – och samtidigt skapa ett ekosystem där alla trivs och vill vara.  
 

Vår står vi idag? 
Snart kommer du kunna läsa ännu mer om NFE:s arbete. Då med fokus på milstolpar så här långt och var nätverket står i sitt arbete just nu. 

Pontus Moberg
Bolagsjurist (presskontakt)
Telefon: +46 706 09 18 09