Nätverket för egenmonitorering – ett samarbete på nytt sätt

Vi är otroligt stolta över det arbete som Nätverket för egenmonitorering har bidragit till. För Tamros del började arbetet för fyra år sedan – när vi såg behovet av att lyfta blicken och samarbeta på ett nytt sätt.

Det är idag utmanande för läkemedelsföretagen att få tillgång till analyser från användningen av sina läkemedel. Detta trots att tillgång till analyser av patientgenererade data skulle ge företagen förståelse för hur produkter används och vilka bieffekter som uppstår. Tillgången ger dessutom möjlighet till viktiga bidrag till forskning och utveckling av nya behandlingar.

Registrera sitt mående som patient
När Tamro började utforska området egenmonitorering var trenden att läkemedelsföretagen tog fram produktspecifika appar. De apparna erbjöds sedan till vården, som i sin tur rekryterade patienter som själva skulle registrera sitt mående. Underlaget kunde sedan nyttjas i dialog med vårdpersonalen.

Problemet som uppstod var att det blev för många appar för vården att hålla reda på. Beroende på vilket läkemedel patienten blev ordinerad skulle en ny app introduceras. Bytte patienten sedan behandling innebar det en ny app. På grund av det stora utbudet av appar blev patientunderlaget som företagen hade hoppats på inte tillräckligt stort – och mängden uppföljningsdata blev för tunn för att kunna använda för företagens tänkta ändamål.

Vad föreslog Tamro?
Vi såg behovet av att lyfta blicken och inkludera patienter från hela terapiområden – i stället för att vara produktspecifika. På så vis skulle en och samma app kunna erbjudas till fler patienter, oavsett behandling, vilket skulle underlätta vårdens inkludering av patienter. Samtidigt skulle resurser som tidigare investerats från enskilda aktörer kunna samlas under en gemensam satsning. Vi valde onkologi som första terapiområde.

En avgörande ingrediens
Det var inte unikt att flera företag gick samman i ett projekt för att få tillgång till uppföljningsdata kring läkemedel. Flera försök hade gjorts tidigare, mellan 2–3 företag, men då aldrig i uttalad samverkan med vården – utan som ett företagsinitiativ med koppling till enskilda läkare eller sjuksköterskor. Vi ville skapa långsiktighet och genomslagskraft med vår satsning – därför såg vi behovet av att förankra vårt arbete högre upp i regionernas verksamhet. Vi valde därför att få med utvecklingsenheterna i regionerna på idén om att bygga en bredare samverkan runt egenmonitorering för cancerpatienter.

Nyttan för både patient, vård & läkemedelsföretagen
Framöver kommer vi fortsätta berätta om möjligheterna med egenmonitorering och varför samverkan mellan olika aktörer spelar en så viktig roll för implementeringen av den.

Pontus Moberg
Bolagsjurist (presskontakt)
Telefon: +46 706 09 18 09