Nu har leveranserna av läkemedel nått fram till Ukraina. 

Kriget i Ukraina lämnar ingen oberörd och det finns fortsatt ett stort behov av stöd och hjälp. Som en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppdrag att koordinera insatser för att stödja Ukraina har Tamro ombesörjt en större leverans av läkemedel.

Läkemedlen är en donation från Socialstyrelsen och samordningen sker med hjälp av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Tack vare upparbetade transportörsnätverk och samarbete över gränserna kan vi nu lämna det glädjande beskedet att två lastbilar fullastade med läkemedel har nått fram till Ukraina. 

 ”Tamro har ett livsviktigt uppdrag och för oss är det en självklarhet att hjälpa till. Vi har vid flera tillfällen även under förra året bistått med stödleveranser till Ukraina och det känns fint att få vara en del i den kedja som hjälper till där det behövs”, säger Mats Johnson, vd Tamro.

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09