Nya tillstånd för Tamros arbete inom kvalitet och hållbarhet

InomPHOENIX-koncernen finns krav på efterlevnadsprogram inom antikorruption, konkurrens och uppförande. Inom detta program inkluderas även en rad olika tillstånd och certifieringar som spelar en stor roll för att säkerställa kvaliteten i vår verksamhet på Tamro.

Tamro har nu fått nya tillstånd för partihandel respektive tillverkning av humanläkemedel och läkemedel för veterinärt bruk efter inspektioner från Läkemedelsverket.

Ta del av de aktuella tillstånden här.

New Permits for Tamro's Work in Quality and Sustainability
Within the PHOENIX group, there are requirements for compliance programs in anti-corruption, competition, and conduct. This program also includes a variety of permits and certifications that play a significant role in ensuring the quality of our operations at Tamro.

Tamro has received new permits for wholesale and the manufacturing of human medicines and veterinary drugs following inspections by the Medical Products Agency.

See the current permits here.

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09