PHOENIX group sätter klimatmål för den egna verksamheten.

PHOENIX-gruppen har satt som officiellt mål att bli koldioxidneutral i sina egna verksamheter senast år 2030. Koncernen vill minska sina utsläpp med minst 30 procent (Scope 1 + 2-utsläpp*). PHOENIX understryker därigenom sitt åtagande att skapa mervärde för samhället och miljön, utöver sin roll inom hälsosektorn.

Leon Jankelevitsh, medlem av ledningen för Healthcare Logistics & Sustainable Supply Chain, säger: "Som en del av samhället och som Europas ledande hälsovårdsleverantör är det vår plikt att bidra till ökat klimatskydd och hjälpa till särskilt med att minimera hälsoriskerna i samband med stigande temperaturer", och tillägger: "Vi är övertygade om att vår företagsekonomiska framgång är odelbart kopplad till socialt och miljömässigt ansvar. Förväntningarna från våra kunder, anställda och investerare växer - liksom de reglerande kraven."

De huvudsakliga utsläppskällorna i PHOENIX-gruppens verksamheter är elförbrukning, följt av dieselfordon och användningen av naturgas. PHOENIX avser främst att uppnå utsläppsminskning genom energieffektiviseringsåtgärder, förändring av energikällor (till exempel övergång från diesel till elektriska fordon), köp av grön el samt egen produktion av energi med solpaneler. I dessa ansträngningar styrs företaget av initiativet "Science Based Targets", som driver ambitiöst klimatarbete inom privat sektor genom att möjliggöra att organisationer sätter vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskning.

Utöver faktisk utsläppsminskning kommer PHOENIX att kompensera för återstående mängd koldioxid genom att stödja utvalda högkvalitativa projekt för klimatkrediter från och med 2030. Förutom att fokusera på utsläpp inom PHOENIX eget verksamhetsområde arbetar hälsovårdsleverantören parallellt med att optimera datainsamlingen för utsläpp längs hela försörjningskedjan (Scope 3-utsläpp).

Företaget har nyligen lanserat en hållbarhetsagenda som behandlar fem huvudsakliga områden: klimatåtgärder, cirkulär ekonomi, ansvarsfulla försörjningskedjor, mångfald och lika möjligheter samt samhällsengagemang. För att främja agendan ytterligare har PHOENIX fokuserat på utvecklingen av en klimatstrategi under de senaste månaderna. Tamro Sverige kommer under hösten att lansera sin lokala hållbarhetsagenda.

*Scope 1 innehåller direkta växthusgasutsläpp, alltså som verksamheten har direktkontroll över. Det gäller exempelvis växthusgasutsläpp från fordon och maskiner som verksamheten äger eller leasar, om verksamheten har en oljepanna för uppvärmning eller förbränning av kol, bensin och olja i fabriker som verksamheten äger.

*Scope 2 hamnar indirekta utsläpp från inköpt energi, alltså förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla


Ytterligare information om PHOENIX-gruppen | www.phoenixgroup.eu
PHOENIX-gruppen, med huvudkontor i Mannheim, Tyskland, är den europeiska ledaren inom läkemedelsgrossistverksamhet, apoteksförsäljning och tjänster för läkemedelsindustrin. Med närvaro på 29 marknader erbjuder företaget en unik geografisk täckning över hela Europa och gör ett viktigt bidrag till omfattande hälso- och sjukvård med över 48 000 anställda.

PHOENIX-gruppen är verksam inom läkemedelsdistribution och apotek och har 224 anläggningar i 29 länder som levererar läkemedel och hälso- och sjukvårdsprodukter till apotek, sjukhus och medicinska institutioner. Det breda sortimentet inkluderar även andra produkter och tjänster för apotekskunder, från hjälp med rådgivning till patienter till moderna varuhanteringssystem och samarbetsprogram för apotek. Cirka 17 000 apotek i 18 länder är medlemmar i något av PHOENIX-gruppens partnerskaps- och samarbetsprogram. Företaget erbjuder hälsovårdslogistik och andra tjänster till läkemedelsindustrin längs hela försörjningskedjan. PHOENIX-gruppen driver också över 3 200 egna apotek i 17 europeiska länder, där cirka 185 miljoner patienter varje år får expertrådgivning från apotekare utöver sina läkemedel.


Contacts for press enquiries
Corporate Communications
PHOENIX group
Pfingstweidstraße 10–12
68199 Mannheim, German

Maren Holoda
Phone +49 621 8505-8593
Email m.holoda@phoenixgroup.eu

Jacob-Nicolas Sprengel
Phone +49 621 8505-8502
Email j.sprengel@phoenixgroup.eu

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09