Resultatet av NFE:s arbete inom egenmonitorering

Vi fortsätter berätta om vårt arbete inom egenmonitorering. Den här gången fokuserar vi på de milstolpar som Nätverket för egenmonitorering (NFE) har passerat så här långt – och vad arbetet har resulterat i hittills.

Nätverkets första halvår blev väldigt aktivt. Strukturen för samarbetet behövde komma på plats, samtidigt som vi var ivriga att börja nå ut med det vi verkar för. Det här, bland annat, hände under nätverkets första månader:

  • Arbetet inleds i januari 2022 och till våren hade mål, organisationsstruktur och en tydlig aktivitetsplan kommit på plats. Det skapas även en kommunikativ plattform för att nå ut med nätverkets löpande arbete.
  • I maj deltar NFE under Vitalis för att diskutera hur läkemedelsbranschen kan bidra när Sveriges regioner investerar i egenmonitorering.
  • Innan sommaren kallar Tamro till ett första möte med patientrepresentanter, akademin, regioner, branschföreningar, läkemedelsföretag och flera privata aktörer. Syftet med mötet är att bredda samverkan och hitta gemensamma målinriktningar för att stimulera implementering av egenmonitorering för cancerpatienter.
  • Under 2022:s upplaga av Almedalen diskuterar vi införande av egenmonitorering.

NFE & PACE
Parallellt med arbetet inom NFE har Tamro även rollen som intermediär i ytterligare ett projekt. Det handlar om projektet PACE – där arbetsgruppen består av Region Jönköping, Region Kronoberg, Lif, Cuviva, Linköpings universitet och Tamro. PACE, som står för patientcentrerad egenmonitorering, är ett Vinnovafinansierat samverkansprojekt* som verkar för att förbättra cancerpatienters autonomi och trygghet – såväl som att möjliggöra en effektivare vård.

STAR bildas
Genom Tamros engagemang i både PACE och NFE hittar vi gemensamma nämnare mellan aktörerna. Därför inleds nu en dialog kring möjligheterna för flera aktörer att enas bakom ett antal förslag – om hur vi tillsammans kan driva på och stötta patienter och regioner i att påskynda implementering av egenmonitorering, för de onkologiska patienterna.

STAR bildas, det står för ”Samverkan för att bidra till ett aktivare liv i ett mer hållbart samhälle” och innefattar 15 aktörer – Nätverket mot cancer, Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Halland, Region Kronoberg, Linköpings Universitet, IBM, Lif, Swedish Medtech, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Abbvie, Janssen, PwC – och Tamro, som även i detta arbete tar den intermediära rollen

Sju förslag från STAR
Nu har vi kommit så långt som till hösten 2022. Då har samtliga STAR-deltagare påbörjat arbetet med en rapport där alla bidrar och diskuterar underlaget. Rapporten innehåller sju förslag på aktiviteter för att stimulera implementeringen av egenmonitorering inom cancervården. Om vi snabbspolar till februari 2023 är de sista detaljerna i rapporten snart på plats – och redo för allmän beskådan.

Det gemensamma resultatet
Rapporten har fått namnet ”Tillsammans ökar vi användning av egenmonitorering inom cancer” och kommer snart vara tillgänglig i både fullängdsversion och en summerad version. Om du är nyfiken på att veta mer om respektive förslag kan du hålla utkik i Tamros kanaler framöver!


* Arbetet är finansierat som en del av de Strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Pontus Moberg
Bolagsjurist och tf. presskontakt
Telefon: +46 706 09 18 09