Stakar ut riktningen för framtiden

Svensk hälso- och sjukvård är i snabb utveckling pådrivet av digitaliseringen och av att allt fler måste vårdas i hemmet för att resurserna ska räcka till. Det innebär att morgondagens Tamro måste anta nya roller och skapa nya kontaktytor. Jesper Olsson, ny affärsutvecklare på Tamro med inriktning mot hälsa och sjukvård, har en nyckelroll i att ta ut den strategiska inriktningen och se till att tjänster och lösningar svarar mot marknadens behov.

Jag har tidigare arbetat med allt från förbättringsarbete på teamnivå till ledningsarbete och strategier på nationell nivå inom Socialdepartementet, myndigheter och branschorganisationer. Projekten har ofta handlat om att skapa tydliga mål och system för att följa upp – något som jag själv drivs av. Man måste mäta för att veta. Om en förändring ska uppfattas som positiv måste man kunna påvisa att det skett en förbättring.

I min nya roll på Tamro vill jag visa kunder och intressenter, såväl befintliga som potentiella, vad vi kan göra utöver den traditionella logistiken. I det samhälle som växer fram, med fler kroniskt sjuka och fler som måste vårdas i hemmet, är distributionen bokstavligt talat livsviktig. Tamro är på god väg att knyta ihop sin logistik med kunskap om framtida behov ur ett patientperspektiv. Det ska jag och mina kollegor se till att förpacka på ett användbart sätt.

Det har varit en intressant första tid på bolaget. Alla är givmilda med sin kunskap och sina goda idéer. Jag gillar också det faktum att Tamro är ett privat bolag som både ser som sin uppgift att leverera samhällsnytta och som verkligen levererar samhällsnytta – varje dag. Om vi gör vårt jobb rätt bidrar vi till en positiv spiral med friskare och nöjdare patienter, en mer jämlik hälsoutveckling och en långsiktigt hållbar vård och omsorg. Jag tycker det känns väldigt tilltalande att få vara med och bidra i ett sådant sammanhang.