Statens utredare besökte Tamro

Den 23/10 besökte Toivo Heinsoo Tamro Kungens Kurva. Toivo är statens särskilda utredare i Läkemedelsutredningen (Dir 2016:95) med uppdrag att göra översyn av dagens system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Målet är ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel.

Åke Johansson, Madeleine Edin och Jesper Olsson mötte Toivo i Kungens Kurva, berättade om Tamros verksamhet, visade distribunalen och samtalade om utredningen.

- Det är viktigt att Tamro står på tå och försöker träffa myndigheter och utredningar för att informera om vårt viktiga uppdrag och hur vi vill stärka vårt bidrag till samhällsutvecklingen, säger Åke Johansson, och fortsätter

- Vi hade ett bra samtal och de förslag som Toivo kommer lägga kan ha betydelse för Tamros framtida affärsmöjligheter.

Under rundvandringen på distribunalen hade Toivo flera frågor om lagerhållning och distribution av läkemedel.

- När man får se vår verksamhet med egna ögon är det lättare att förstå komplexiteten. Att vi på mindre 24 timmar kan ta emot och säkerställa leveranser i hela Sverige, 5 dagar i veckan, ställer höga krav på oss. Det är viktigt att människor får de läkemedel de behöver, avslutar Madeleine Edin.