Tamro anställer Anne-Lie Lind som ny vd från och med 1 december

– Tamros vision är att vara den bästa partnern inom läkemedelslogistik och värdeskapande tjänster, säger Anne-Lie Lind. I min roll som VD kommer jag ytterligare utveckla vårt livsviktiga uppdrag, att leverera läkemedel, varje dag.

– Tamros vision är att vara den bästa partnern inom läkemedelslogistik och värdeskapande tjänster, säger Anne-Lie Lind. I min roll som VD kommer jag ytterligare utveckla vårt livsviktiga uppdrag, att leverera läkemedel, varje dag. 

Tamro jobbar enligt DTP, Direct-to-Pharmacy, vilket innebär att läkemedelsbolagen ger Tamro uppdraget att lagerhålla och transportera alla sina läkemedel till apoteken. Det ger ett sammanhållet flöde som ökar kvalitén, säkerheten och effektiviteten – samtidigt som det leder till minskade kostnader. I och med det är Tamro alltså inte en traditionell grossist, utan ett företag inom tredjepartslogistik. 

– Vi arbetar enligt LEAN principen, fortsätter Anne-Lie Lind, och jag och min ledningsgrupp har alla förmågan att se möjligheterna för ständiga förbättringar och utvecklingspotentialer. Formeln för framgång är, enligt min uppfattning, engagerade medarbetare i hela företaget. 

Den nya vd:n är tidigare Logistikchef på Tamro och har därmed ingått i ledningsgruppen. Hon har stor erfarenhet av ledarskap, försäljning, logistik och Lean och har haft utvecklande roller som ledare i många företag och styrelser. Bland annat som Director på SKF, VD på Tetrapak, konsult på Volvo Logistics men också från andra ledande befattningar inom transportbranschen. 

– Officiellt så startar jag den 1 december, men redan innan har ett intensivt arbete pågått med att sätta min organisation och jag ser fram emot att skapa goda samarbeten och samverkan med våra kunder. Vi driver och kommer att fortsätta driva utvecklingen framåt, internt och externt, avslutar Anne-Lie.

För frågor, kontakta Anne-Lie Lind via: anne-lie.lind@tamro.com