Tamro deltar i ny rapport: Pandemin katalysator för förändring av hälso- och sjukvård i Sverige.

Den pågående pandemin har bidragit till en snabb utveckling av svensk hälso- och sjukvård. En ny rapport från revisions- och rådgivningsföretaget PwC, framtagen i samarbete med Tamro, AbbVie och Telia, lyfter fram fem nyckelområden som är avgörande för att den positiva utvecklingen ska få långsiktiga effekter.

Rapporten är baserad på såväl djupgående intervjuer med personer inom hälso- och sjukvården som kvantitativ data. Rapporten visar hur snabbt hälso- och sjukvården har tvingats, men också kunnat, ställa om. Den visar också att befintliga digitala lösningar har visat sig fungera mycket väl i praktiken vilket har ökat acceptansen för förändring ur ett längre perspektiv hos både patienter och vårdens medarbetare. Pandemins kraft till förändring har därmed gjort att ett nytt och nödvändigt normalläge börjat ta form.

Samverkan och snabba beslutsvägar har gett resultat
Rapporten visar att det, för att lyckas med omställningen, krävdes att både enkla och svåra beslut fattades i en takt som tidigare inte hade bedömts som möjlig. Gamla revirstrider mellan och inom professionen, kliniker, sjukhus och regioner lades åt sidan och ersattes med samverkan och samarbete. Pandemin kom att bli den yttre fienden som nu krävde ett samlat försvar för att kunna bekämpas. Efterfrågan på läkemedel ökade under mars med 150 procent till aldrig tidigare skådade nivåer.

Volymökningen innebar en stor påfrestning och omställning för Tamros verksamhet. Tack vare den svenska läkemedelsdistributionsmodellen, där det normalt finns minst tre månaders lager på receptbelagda läkemedel, kunde större brister undvikas. Flera initiativ genomfördes i samverkan mellan vård, industri, distributörer och myndigheter. Detta inkluderade bland annat regelbundna avstämningar mellan landets regioner parallellt med avstämningar med Läkemedelsverket.

Nyckelområden för långsiktiga resultat
Rapporten konstaterar att ett enormt skifte har skett inom svensk hälso- och sjukvård under pandemin. Digitalisering och acceptans av denna hos såväl medborgarna som medarbetare har skapat en förändringstakt som förut inte har varit tänkbar. Men vad händer när krisen är över? Hur kan de fördelar den burit med sig bli långsiktiga och skapa värde för samhället över tid? Rapportens analys av de djupgående intervjuerna har identifierat fem nyckelområden för bestående utveckling:

  • Hela verksamhetssystemet måste beaktas i ett fungerande ”ekosystem”. Digifysisk vård som
  • begrepp åskådliggör att det alltid måste handla om både och, aldrig om antingen eller.
  • Den ekonomiska kalkylen går inte att bortse ifrån. Förändringen måste vara ”lönsam”, vilket bör inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa värden.
  • Digifysisk vård kräver förändrade arbetssätt och processer vilket i sin tur har påverkan på sjukvårdens organisation. Organisatorisk innovation är ofta svårare att uppnå än teknisk.
  • Medicinska riktlinjer måste harmoniseras med exempelvis nya lösningar för distansmonitorering.
  • Incitamentsstrukturen måste styra beteenden mot det nya normalläget så att det blir lönsamt att hålla fast vid det nya.

En av de intervjuade personerna sammanfattar rapportens insikter väldigt väl: “Den här krisen är för värdefull för att slarvas bort.”

Ta del av en video från lanseringen av rapporten samt ladda ner rapporten, via denna länk.

Maria Cederfont
Director Marketing Communications
Telefon: +46 761 286797