EU-frisläppning.

Enligt lag måste alla läkemedel på den svenska marknaden frisläppas och vara godkända för försäljning inom EU innan försäljning kan ske. För att Tamro, som läkemedelsdistributör, ska kunna hantera och distribuera ett läkemedel krävs ett frisläppningscertifikat från det läkemedelsbolag som innehar försäljningstillståndet (s.k. MAH, Market Authorisation Holder).

Det förekommer att läkemedelsbolagen behöver leverera in varor som ännu inte är frisläppts för försäljning, dessa måste då sättas i karantän tills dess att frisläppning inom EU kan ske. Med en gedigen erfarenhet av distribution och logistik i ryggen assisterar vi dig för att förenkla processen.

Så här går det till:

Vi tar emot icke EU-frisläppta varor och sätter dessa i karantän tills dess att EU-frisläppningen kan ske. Varorna förses med en spärr som gör att de inte är tillgängliga för försäljning.

När varan blivit godkänd för frisläppning behövs ett godkänt CoC (Certificate of Conformity). Därefter administrerar vi frisläppningen av varan. Processen inkluderar även referensprov från inleveransen som sänds till er eller utsedd part för analys och godkännande.

Har du vidare frågor? 

Kontakta din närmaste kontaktperson eller Tamros växel på 031-767 75 00.