Kylemballage.

Behöver du leverera temperaturkänsliga produkter till mottagare som inte ingår i Tamros reguljära leveransnätverk kan ett validerat emballage vara en bra försäkring. Tjänsten ”Kylemballage” säkerställer att dina temperaturkänsliga varor, stora som små, når mottagaren i ett gott skick.

Vi erbjuder kylemballage som håller temperaturen mellan +2 till +8°C under 48 eller 72 timmar. Emballagen finns i olika storlekar som kan väljas utifrån ditt behov. Några parametrar som påverkar ditt val av emballagen är temperaturkrav, volym, mottagare, ort och ledtid. Är du osäker på vilket emballage som passar ditt behov finns vår kunniga personal på plats för att hjälpa dig. Tillsammans kan ni komma fram till den bästa lösningen för dina specifika behov.

Har du vidare frågor?

Kontakta din närmaste kontaktperson eller Tamros växel på 031-767 75 00.