Möjligheter inom ompackning.

Via Tamro får ni tillgång till ett stort antal möjligheter inom ompackning. Utöver ordinarie tjänster kan ni få hjälp med till exempel flera typer av kontrolluppdrag – ett bra alternativ för att slippa behöva skicka tillbaka eller destruera varor på grund av misstänkta defekter.

Vi kan även förse läkemedel med en bipacksedel för att säljas i ett annat land – där landets läkemedelsmyndighet beviljar dispens. Då appliceras bipacksedeln med hjälp av gummiband på utsidan av förpackningen. Ett sätt att lösa eventuell läkemedelsbrist utan att göra intrång i förpackningarna och minimera risken som uppstår om produkt och bipacksedel ska skickas separat.

 Vi bistår även med:

  • Kontroll av eventuell avsaknad av text/batch/övrigt på förpackning
  • Kontroll av sigill
  • Verifiering av läsbar 2D-kod
  • Misstänkt läckage
  • Defekter, som t.ex. trasig kork eller annat eventuellt skyddat yttre på förpackning
  • Vägningsuppdrag

Vi erbjuder även tjänster för handelsvaror. Det kan gälla allt ifrån reklamkampanjer och sampackningar till att förse förpackningar med t.ex. ny information genom applicering av etikett eller ilägg av folder.

Kontaktperson:

Cecilia Sundh
M. Pharm. Sc, Operational Manager Clinical Trials & Re-Packaging
Telefon: 031-767 77 04
Mail: cecilia.sundh@tamro.com