Information och inspiration

Och en liten ingress för att se hur det ser ut?

Och lite huvudtext där man kan läsa lite om hur man gör huvudtext...

Detta är en ny rubrik

Den som sköter sina kort rätt ligger nära till hands att vinna flest affärer. Våra digitala tjänster inom affärsinformation ger dig mängder av värdefull data. Enkelt presenterad, på det sätt du önskar. Business Intelligence när den är som bäst.

TWA (Tamro Web Analysis) låter dig följa flödet av dina egna varor hos Tamro och flödet på marknaden. Verktyget finns också i en enklare version, TWA Light. Med TFT (Tamro File Transfers) kan du skicka affärsinformation i ett filformat som går att läsa in och bearbeta i ditt eget system. TWR (Tamro Web Reports) låter dig styra vilken slags information du vill få inrapporterad och när den ska skickas.

Du som vill få information i realtid har stor nytta av TWD (Tamro Web Direct). TWD finns i en version för läkemedelsbolag och en för apotek.  

Registervård

TWM (Tamro Web Maintenance) är ett registervårdsprogram för att underhålla information om produkter, distrikt, kunder och budget. De tillägg och uppdateringar du gör i TWM slår igenom i TWA och TWR

Administrativt stöd

Det finns många regler på nationell och internationell nivå för att hantera, distribuera och destruera läkemedel. Om du handlar över landsgränserna inom EU måste du till exempel skicka en intrastatredovisning till Statistiska centralbyrån. Sådant kan vi hjälpa dig med.

Ett annat område som drar administrativ tid är att ladda upp frisläppningscertifikat som visar att dina läkemedel är godkända för försäljning inom EU. Likaså att ta hand om import- och expertlicenser när du skickar narkotikaklassade varor mellan länder. Även här kan Tamro avlasta din organisation. Vi har alla tillstånd som krävs för att redovisa narkotika till Läkemedelsverket.

Du måste också rapportera in mängden förpackningsmaterial du använder till FTI (Förpacknings & Tidningsinsamlingen) och SGÅ (Svensk GlasÅtervinning). Överlåt jobbet till oss, som ändå är nära dina varor, så minskar du mängden arbete internt.