Samarbeta och utveckla

Kunskapsdelning

Det finns mängder av kunskap inom Tamros väggar och vi delar den gärna med dig. Ett årligt återkommande event är Tamrodagen där representanter från läkemedelsindustrin, apotek, myndigheter och andra aktörer inom läkemedelsbranschen träffas och diskuterar aktuella frågor som rör marknaden. Du får också chans att utbyta tankar med våra affärsutvecklare.  

Våra innovationsdagar är ett annat uppskattat inslag. Teknikutvecklingen i samhället går allt snabbare och ger nya möjligheter för oss och våra kunder att utvecklas tillsammans. Även om vi tänker fritt och på sikt, finns det mycket som landar i konkreta insatser här och nu.

Försäljning och etablering

Ibland behöver man stöd för att kunna öka sin försäljning. Våra digitala tjänster ger dig ett värdefullt underlag för att analysera och planera säljinsatser. Du kan också få mer vardagsnära hjälp som att distribuera kampanjmaterial till apotek.

Vill du etablera ditt företag på den svenska marknaden? Vi erbjuder upphandlingsstöd för offentliga upphandlingar. Det handlar om allt från att bevaka vilka upphandlingar som är aktuella till att bistå med juridiskt stöd. Ska du öppna ett apotek och behöver säkra och trygga leveranser av läkemedel (Rx), receptfria läkemedel (OTC) och andra handelsvaror? Kontakta oss så löser vi det.

Vår ägare PHOENIX har också utvecklat tjänstekonceptet All-in-One som finns tillgängligt över hela Europa. Cirka 150 distributionsanläggningar i fler än 25 länder ger en oslagbar kombination av räckvidd och lokal förankring. All-in-One knyter ihop tjänsteutbudet i koncernbolagen och gör det tillgängligt för dig som kund. Det öppnar för helt nya möjligheter inom försäljning och etablering.

Orderhantering och ekonomi

Merparten av våra kunder använder EDI för sin orderhantering, men du kan också ringa in dina order. Vår automatiska restorderhantering säkerställer att patienten får sina varor så tidigt som möjligt efter en tillfällig bristsituation. Vi är flexibla i valet av avräkningsmodell. Vid behov kan vi kreditkontrollera dina kunder och tillfälligt lagerfinansiera dina varor.

Ibland måste man beställa varor till sitt apotek efter ordinarie beställningstid. I så fall lägger du en tilläggsorder till vår kundservice, som då handlägger ditt ärende manuellt. Om det går skickar vi din order med ordinarie transport, annars via budbil. Sjukhus kan lägga jourorder dygnet runt.

Vi kan också anskaffa läkemedel som kräver importlicens

Stöd i legala frågor

Läkemedelsmarknaden är en komplex och reglerad värld. Våra specialister inom det regulatoriska och juridiska området underlättar din vardag. Du kan löpande ta kontakt för att stämma av frågor av juridisk natur och delta i våra nätverksträffar. Vi är också flexibla i avtalsprocessen och kan snabbt ta fram individuellt anpassade avtal. Vår ambition är att skapa en långsiktigt hållbar affärsrelation med fördelaktiga villkor för båda parter.

Väl utformade avtal ger en bra grund att stå på för ett lyckat samarbete. Möt Pontus Moberg, vår chefsjurist, som vet hur man skapar vinnare på båda sidor bordet.