Beställa vaccin.

Direkt från Tamro.

Beställning och leverans

Är du inte tidigare kund hos Tamro så måste vi registrera dig som kund hos oss, använd formuläret som du hittar i länklistan nedan.

Beställning av vacciner från Tamro görs via telefon, webb-beställning eller via ett beställningsformulär som du skickar till vaccin@tamro.com. 

Beställning som görs måndag–torsdag före kl. 14.00, levereras som regel nästkommande arbetsdag till beställarens angivna leveransadress. Beställning som är Tamro tillhanda efter kl. 14.00 plockas och utlevereras nästföljande arbetsdag. Utleverans från Tamro sker inte på fredagar eller dag före helgdag.

Notera att vid ny kund kan ledtiden order till leverans bli något längre än ovan. Beställare erhåller leverans först efter genomförd och av Tamro godkänd kreditprövning.

Mer om beställning, leverans och villkor för detta finner du i länklistan nedan.

Avaktiveringstjänst

Det europeiska direktivet om förfalskade läkemedel föreskriver att varje förpackning av ett läkemedel ska avaktiveras innan det lämnas ut till patient. Tamro erbjuder en tjänst där vi på beställarens uppdrag från och med den 9 februari 2019 avaktiverar vaccinförpackningarna innan de levereras. Läs mer om bakgrund och förutsättningar via länken ”Villkor Avaktiveringstjänst” nedan.

Reklamation av leverans

Skulle leveransen inte motsvara dina förväntningar eller vara felaktig på något sätt är du välkommen att kontakta vår kundservice för vaccin via telefon eller e-post.

Mer information samt blankett för reklamationer hittar du i länklistan nedan.

Övriga frågor

Har du andra frågor eller funderingar som rör beställning eller leverans av vacciner så kontakta vår kundservice för vaccin via e-post eller ringer 0771-15 00 30.

Instruktion för mottagen leverans finns i länklistan nedan.

Indragning

Just nu finns det inga aktuella indragningar.

Länkar